3. Slezská Harta

Příčinou likvidace obcí nebo jejich částí v časovém období od 60. let do dneška nebyla jen postupující těžba uhlí. Desítky obcí ležících v údolích řek zanikly nebo se dramaticky proměnily rovněž v důsledku výstavby přehrad. Velká vodní díla, která změnila charakter celého údolí Vltavy, byla sice vybudována již dříve; kolem roku 1960 je napouštěno poslední z nich - Orlická přehradní nádrž. Výstavba přehrad ovšem pokračovala na jiných tocích. Jako příklad si uvedeme přehradní nádrž Slezská Harta na řece Moravici v podhůří Jeseníků, jihovýchodně od Bruntálu.

Na břehu řeky Moravice, jen několik set metrů proti proudu od místa, kam až dnes dosahuje hladina přehradního jezera, jsem strávil dvoje prázdniny na přelomu 60. a 70. let na táboře našeho skautského oddílu. Už tehdy se hovořilo o tom, že údolí pod táborem má být zatopeno novou přehradou, která měla vytvořit zásoby vody pro níže po proudu ležící přehradní nádrž Kružberk. Ta je hlavním zdrojem pitné vody pro Ostravsko. Později byl účel nové přehrady rozšířen i o zlepšení kvality vody přitékající do Kružberské přehrady a o energetické využití.

Stavba přehradní hráze pak byla skutečně zahájena v roce 1987 a trvala deset let. Jedná se o kamenitou hráz se šikmým středním jílovým těsněním. Hráz dosahuje maximální výšky téměř 65 m a její délka v koruně je 540 m. Přehradní jezero zatopilo část údolí Moravice a Černého potoka o rozloze 870 hektarů. S napouštěním přehrady se započalo počátkem roku 1996. Původně mělo probíhat řadu let, ale povodně v následujícím roce je značně urychlily, takže již v roce 1998 dosáhla hladina konečné výše.

V zatopeném území leželo několik obcí nebo jejich částí. První snímek nás zavede do osady Karlovec, která v 60. letech tvořila spolu s Novou Plání obec Karlova Pláň. Tato obec byla později přičleněna k městu Bruntálu. Nová Pláň, resp. ta její část, která zůstala nad vodou, se v 90. letech opět stala samostatnou obcí. Karlovec ovšem dopadl hůř - osada byla v souvislosti se stavbou přehrady zrušena. Zůstal z ní jen kostel sv. Jana Nepomuckého (na pohlednici vlevo nad obcí), který dnes stojí těsně u břehu přehradního jezera. Pohlednici, která by zachycovala současný stav, bohužel nevlastním. Zájemce proto musím odkázat např. na fotografie na této stránce.

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Karlova Pláň - osada Karlovec. Pohlednice, černobílá bromografie 14,8 x 10,5 cm. Foto J. Mikulka, vyd. Nakladatelství Orbis, Praha, červen 1965.

Další obcí zasaženou výstavbou přehrady je Leskovec nad Moravicí. Ten "přežil"; ostatně níže po proudu ležící osada Slezská Harta, která dala jméno celému vodnímu dílu, je dnes jeho místní částí. Část obce, která ležela v údolí pod kostelem, ale byla rovněž zatopena. Právě tuto část vesnice zachycuje fotografie na druhé pohlednici.

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Leskovec nad Moravicí. Pohlednice, černobílá bromografie 14,8 x 10,5 cm. Foto A. Diviš, vyd. Nakladatelství Orbis, Praha, leden 1966.

Jeden ze snímků na poslední pohlednici pak zachycuje současný stav. I z tohoto malého obrázku je zřejmé, že i kostel v Leskovci, zasvěcený sv. Vavřinci, dnes stojí těsně u hladiny jezera a domky, které kdysi stávaly níž, jsou dnes zbořené.

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Slezská Harta. Pohlednice, ofset 14,8 x 10,5 cm. Foto A. Matějíček, vyd. JENA, Šumperk, 2001.
Na snímku v pravém dolním rohu pohlednice je zachycen kostel v Leskovci nad Moravicí.Autor: Tomáš Homola | 17. 5. 2004

Komentáře

Jistá pochybnost

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist