4. Sokolov

V prvních třech dílech našeho seriálu jsme se zabývali obcemi, které v období od 60. let minulého století buď zcela nebo zčásti zanikly. Dneškem počínaje se budeme věnovat změnám, které se sice nezasáhly samotnou podstatu sídel, ve kterých se odehrály, ale přesto změnily jejich tvář.

Není v naší zemi mnoho měst, jejichž historická centra zůstala v posledním půlstoletí nedotčena bouráním starých budov. Většina staveb, které byly strženy, se ovšem předtím neobjevila na pohlednicích - a pokud ano, je naopak často nezajímavý nový stav. Například hlídaná parkoviště opravdu nepatří k oblíbeným motivům. A ani v případě, kdy lze na pohlednicích dokumentovat starou a novou situaci, není vždy snadné nalézt záběry ze stejného nebo aspoň podobného stanoviště.

To ovšem není náš dnešní případ. Po Mostu a Hrdlovce navštívíme další místo pod Krušnými horami, které je také střediskem těžby hnědého uhlí - Sokolov. Město bylo do konce 2. světové války převážně německé, a taky jeho dřívější české jméno Falknov nad Ohří je odvozeno z německého Falkenau. Současný název má město od roku 1948, kdy byla změněna německy znějící jména mnoha měst a vesnic po celé naší zemi.

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Sokolov - náměstí 9. května. Pohlednice, černobílá bromografie 14,8 x 10,5 cm. Foto V. Radnický, vyd. Nakladatelství Orbis, Praha, únor 1967.

Dva obrázky, které si dnes ukážeme, zachycují z velmi podobného úhlu pohledu tehdejší náměstí 9. května, dnešní Staré náměstí. Obě pohlednice byly vydány v rozmezí pouhých tří let, ovšem starší z nich je zřejmě novým vydáním snímku pořízeného někdy kolem roku 1960. Na obou pohlednicích je dokonce uveden zcela identický text. Zmiňuje se v něm kostel z let 1632 - 1634 se vzácnou barokní vnitřní výzdobu (že jde o arciděkanský kostel sv. Jakuba Většího se zde ovšem nedočteme) a také kašna z roku 1724 s postavou údajného zakladatele města - sokolníka Šebastiána. Na novější pohlednici je přitom kašna téměř zcela zacloněná parkujícími auty. Co je zato patrné na první pohled jsou panelové domy na místě staré zástavby poblíž kostela.

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Sokolov - náměstí 9. května. Pohlednice, černobílá bromografie 14,8 x 10,5 cm. Foto A. Marušín, vyd. Nakladatelství Orbis, Praha, únor 1970.

Co bylo důvodem zbourání celého bloku domů přímo v centru města, nevím. Budu rád, pokud mne někdo ze čtenářů doplní. Původní budovy snad nebyly z historického hlediska zvlášť cenné. Přesto jejich likvidace a výstavba panelových domů ke zkrášlení centra města určitě nepřispěla. Přinejmenším atmosféra tohoto místa, jeho genius loci, je nenávratně pryč.Autor: Tomáš Homola | 24. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist