5. Fenomén OD Prior (1) - Prostějov

V předešlém díle jsme si ukázali příklad likvidace staré zástavby v centru města a její nahrazení typovými obytnými panelovými domy. Od konce 60. let se ale v centrech mnoha našich větších měst projevoval ještě jiný fenomén: výstavba obchodních domů, zejména OD Prior. Většinou se jednalo o radikální zásah do vzhledu městského jádra, často i velmi necitlivě provedený - viz např. Prior uprostřed hlavního náměstí v Jihlavě. V tomto a následujícím díle si ukážeme dva jiné příklady - Prostějov a Olomouc.

Dnes tedy navštívíme hlavní prostějovské náměstí - do roku 1989 náměstí 9. května, dnes T. G. Masaryka. Pohled na náměstí z oken nové radnice patří mezi nejčastější motivy prostějovských pohlednic. Náměstí je lemované v jádru historickými domy, jejichž současný vzhled je ale většinou výsledkem stavebních úprav z přelomu 19. a 20. století. Tehdy Prostějov zažíval období rozkvětu - měl víc obyvatel než blízká Olomouc a byl největším městem s českou radnicí na Moravě. Podoba náměstí ze 60. let se příliš nezměnila od roku 1932, kdy byla provedena parková úprava v jeho středu.

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Prostějov. Náměstí 9. května. Pohlednice, ofset 14,8 x 10,5 cm. Foto Miloš Soukup, tisk Severografia Děčín, vyd. Pressfoto, Praha, asi 1967 (odesláno 1. 9. 1969).

Černobílý snímek zachycuje jižní stranu náměstí (mj. s rodným domem básníka Jiřího Wolkera). Na barevné pohlednici pak vidíme na protější straně náměstí stojící budovu staré radnice z 1. poloviny 16. století, ve které v posledních asi sto letech sídlí muzeum; za ní pak farní kostel Povýšení sv. Kříže a bývalý augustiniánský klášter. Za klášterem se kdysi rozkládalo prostějovské ghetto. To ale bylo po 2. světové válce postupně prakticky celé zbouráno. Dnes by se prostějovští jistě rádi pochlubili rodným domem jednoho z nejvýznamnějších filozofů 20. století a zakladatele fenomenologie Edmunda Husserla (1859 - 1938), kdyby i ten nepadl v roce 1959 za oběť demolici. Dnes je na místě bývalého ghetta kulturní dům a parkoviště. Zůstalo jen torzo - jeden blok domů.

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Prostějov - náměstí 9. května. Pohlednice, černobílá bromografie 14,8 x 10,5 cm. Foto F. Zahradníček, vyd. Nakladatelství Orbis, Praha, leden 1965.

Východní strana náměstí, o kterou nám dnes půjde, si ještě uchovala původní vzhled. Ne ovšem nadlouho - celý blok domů mezi tímto a sousedním náměstím byl v roce 1969 zbourán, aby uvolnil místo novostavbě obchodního domu Prior. Výsledek - pro tyto obchodní domy a tuto dobu typickou architekturu - můžeme vidět na dalších dvou pohlednicích, vydaných koncem 80. let.

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Prostějov. Náměstí 9. května. Pohlednice, ofset 14,8 x 10,5 cm. Foto Josef Špičák, tisk Severografia Děčín, vyd. Pressfoto, Praha, 1989.

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Prostějov. Náměstí 9. května s obchodním domem Prior. Pohlednice, ofset 14,8 x 10,5 cm. Foto Josef Špičák, tisk Severografia Červený Kostelec, vyd. Pressfoto, Praha, 1988.

Dnes si ale ukážeme ještě jednu pohlednici z 80. let, která zachycuje dnes už neexistující objekt - tedy jakýsi "ztracený obrázek" z té doby. Předpokládám ale, že většina čtenářů tuto změnu nebude pociťovat jako žádnou ztrátu. Prostějov totiž patřil svého času k největším městům u nás, která se nemohla "pochlubit" pomníkem V. I. Lenina. Tento "nedostatek" byl posléze napraven a na prostranství před Novou radnicí byla na piedestal postavena bronzová socha v nadživotní velikosti. Na snímku vlevo dole vidíme jižní stranu náměstí s pomníkem, vpravo pak samotný pomník. Pro úplnost: snímek vlevo nahoře zachycuje pohled od obchodního domu Prior na východní stranu náměstí s dominantou Nové radnice z počátku 20. století.

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Prostějov, Náměstí 9. května a socha V. I. Lenina. Pohlednice, ofset 14,8 x 10,5 cm. Foto Josef Špičák, tisk Severografia Děčín, vyd. Pressfoto, Praha, asi 1988 (odesláno 15. 8. 1989).Autor: Tomáš Homola | 8. 7. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist