Čas starých pohlednic - Výstava na zámku Veltrusy

Jmenuji si Kamil Kristen Brzák a počátkem devadesátých let jsem založil firmu s ochrannou známkou pro své produkty s názvem Theresiae. Je to odkaz na období, kterému vládla Marie Terezie. Smyslem této aktivity byla propagace historie od 18. století po první polovinu 20. století.

To už byl jen krůček ke spolupráci se zámkem ve Veltrusích, jehož magické místo mě okouzlovalo již od konce sedmdesátých let. Dávalo mi básnickou inspiraci a duševní podporu. Místo, které je velmi málo dotčené realitou života, se stalo ostrovem nostalgie a úniků od nepříjemné skutečnosti, stalo se snem, stalo se spojnicí historie s dnešní dobou, jak ve svém odkazu architektonickém, tak ve své zvláštní atmosféře zániku šlechtických časů.

Po roce 1989 jsem mohl nabídnou vedení zámku své služby. Stal jsem se prvním sponzorem zámku prostřednictvím propagační podpory (tisk letáků o zámku, vstupenky na koncerty a další) a prostřednictvím zaštítění některých koncertních vystoupení v rámci adventu. Společně s přáteli zámku jsem založil Klub přátel veltruského zámku, kde má firma sponzorovala část sedacího nábytku do koncertního sálu zámku. Bohužel Klub byl zrušen díky negativnímu postoji bývalé kastelánky zámku p. Kolářové. Hodnotnější spolupráce pokračuje s p. Hájkovou, od roku 2000 novou vedoucí správy zámku, jejíž postoj k této památce je srdeční záležitostí. Společně s p. Robovou, dlouholetou vynikající průvodkyní zámku, se snaží svými aktivitami stále upozorňovat na význam tohoto výjimečného barokního areálu i v době, kdy zámek prochází dlouhodobou rekonstrukcí.

Pro zámek jsem již vydal několik pohlednic, které sám fotografuji a sám graficky navrhuji. Rovněž jsem svými záběry zámku a parku přispěl do ústřední brožury "Zámek Veltrusy", kterou vydal Památkový ústav středních Čech. Práce mě velice baví, zámek je pro mne druhým domovem a snažím se pomoci, jak jen to jde. Pevně doufám, že "nastartovaná" rekonstrukce povede k plné rehabilitaci zámku a parku ve Veltrusích.

Na zámku jsem vystavoval již dvakrát. Poprvé to byla v roce 2001 výstava "Historických psacích strojů" se zajímavými exponáty a texty z historie, která sahala až do 18. století. O rok později došlo k první mé výstavě starých pohlednic.

Nynější výstava je však větší co do exponátů i scénáře. Snažil jsem se na ní zachytit, též prostřednictvím dobových rekvizit (kopírka, psací a kalk. stroje a další technické drobnosti, reklamní letáky, makety poštovních schránek, zvětšené podobizny Františka Josefa na známkách, kopie pohlednic Titaniku a dalších) čas, ve kterém pohlednice vznikaly, vzdát poctu těm, kteří stáli u jejich zrodu, ať to byli grafici nebo tiskaři. Ve zkratce zobrazit její zrod i pád a také historii poštovnictví, jak slovem tak obrazem. Pohlednice v sobě zrcadlí vývoj tiskařských technologií. Od nádherné litografie přes světlotisk až k pohlednicové fotografii a ofsetu. Nejslavnější období zažily pohlednice v době mezi lety 1890 až 1914. Přesto se najdou krásné kousky ještě v období první světové války i po ní.

Pohlednice se staly se věčnými svědky zániku Rakousko-Uherské monarchie a První republiky, jejichž svědectví je i v dnešní době velmi zajímavé. Ať po stránce toho, jaké nápady a um měli naši předci, ale také díky své autenticitě místopisných záběrů, které mohou dnes posloužit pro bádání po zaniklých objektech či architektonických úpravách jednotlivých staveb.

Když na chvíli opomeneme vypovídající místopisnou hodnotu pohlednic, kvalitní zpracování a obrovskou pestrost návrhů, hlavně v žánrové sféře, tak například také další zajímavostí jsou zadní strany pohlednic. Strany, které sloužily nejprve jen k adrese, později též ke sdělení. Nádherný pravopis, kouzelný obsah a překrásné oslovení dávají pohlednici další rozměr, totiž duši, navždy ukryté lidské životy, osudy. Jsou zde vystavené také zvětšené kopie tzv. tajných milostných pohlednic, kde intimní text byl skryt za speciálně nalepenou známkou, text o kterém věděl pouze adresát.

Výstava také v kostce představuje předchůdce pohlednic již od 18. století a je mimo jiné doplněna původními stereo prohlížečkami secesního období a prvními korespondenčními lístky ze 60. let 19. století.

Zvláštní kapitolu zaujímá sbírka pohlednic zámku Veltrusy. Svými více jak 100 kusy patří k té největší. Mapuje vývoj zámku, parku a parkové architektury od roku 1897 až do roku 1945. Je opět kompletní ukázkou tiskařských technologií.

Vedle českého místopisu a žánru je zde zastoupeno i zahraničí kolekcí pohledů ze zemí bývalé Jugoslávie a dále pohlednice z Vídně, Paříže, Londýna, Benátek a Berlína.

A mé oblíbené?

Zjednodušeně se označují "Proti světlu". Byly vyráběny v Německu a Rakousku, technikou litografie a dalším "tajemným" postupem, který udivoval tím, že po přiložení světla na zadní část, pohlednice změnila svůj obrázek na úplně jiný a nebo z vyobrazeného denního města se stalo noční se svítícím měsícem a okénky v domech. Dokonalost kolem roku 1900.

Dále viz:
http://www.veltrusy.net (fotografie z výstavy),
http://stare.pohlednice.sweb.cz (historie pohlednic).

Kamil K. Brzák ©Autor: Kamil K. Brzák | 26. 4. 2007

Komentáře

Moc pekny clanek

moc hezká výstava

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist