Centrální evidence sbírek

V roce 2000 přijal Parlament České republiky zákon č. 122/2000 Sb.,o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Tento právní předpis, který nahradil někdejší zákon o muzeích a galeriích, stanoví práva a povinnosti vlastníků sbírek a zavádí centrální evidenci sbírek (CES) vedenou na Ministerstvu kultury. Ta je veřejně přístupným seznamem sbírek, vypovídajícím o bohatosti významné části movitého kulturního dědictví v České republice. Máte možnost do něj nahlédnout. Předpokládáme, že v budoucnu bude doplněn také obrazovými informacemi o sbírkách, jednotlivých sbírkových předmětech, o muzeích a galeriích, případně odkazy na další stránky.

Tolik se serveru ministerstva kultury ČR . V databázi je zařazeno 82 podsbírek týkajících se pohlednic. Jsou rozmístěné po celé naší vlasti a majitelé jsou převážně státní instituce, kraje a obce.

Server je poměrně jednoduchý, ale přehlědně člěněný. Jen bych chtěl vytknout, že od dob svého vzniku na něm zřejmně nikdo nepracoval a to co je uvedeno v záhlaví ...Předpokládáme že v budoucnu ... je velice abstraktně řečeno. Snad se v budoucnosti dočkáme.

Autor: Jan Vávra | 9. 11. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist