Databáze pohlednic: chceme ji - a jakou?

V poslední době se pod článkem kolegy Honzy Vávry a v konferenci Filokartie začala diskuse na téma databáze pohlednic. Jistě se všichni shodneme na tom, že by bylo dobré mít něco takového k dispozici. Ale co bychom od ní vlastně očekávali? A hlavně - kde ji vzít?

Kolega Petr Zaoral vytváří databázi pohlednic s obrázky vrtulníků (http://helicopterpostcards.czweb.org). Jen on sám ví, kolik úsilí ho to už stálo - a určitě také ví, co všechno ještě zbývá udělat. A navíc, dokud se budou vydávat pohlednice, může databáze nanejvýš zachycovat stav k určitému datu, protože nám nikdo nezaručí, že další pohlednice s tímto námětem už nikdo nikdy nevydá.

Sběratelé pohlednic vrtulníků tedy takovou databázi mají. Možná ještě není úplně dokonalá a kompletní (to, prosím, není kritika - naopak, kdybych měl klobouk, smekám ho před tím, co už Petr dokázal!), ale je to velice solidní základ. Má to ovšem jedno "ale": Specialisty na tento námět zřejmě lze spočítat na prstech jedné ruky. Mnohem častěji se vyskytují sběratelé pohlednic letadel. I pro ně může Petrova databáze velice užitečná - ale zahrnuje jen část toho, co by chtěli mít podchyceno.

Určitě existují i jiné soupisy nebo databáze pohlednic. Vždycky jsou ale nějakým způsobem omezené - tématicky, časově apod. Ne všechny navíc existují v elektronické podobě. Mnoho jich vyšlo například v různých sbornících u příležitosti výstav pohlednic. V jednom takovém sborníku (Burian, Václav: Olomoucké pohlednice z 19. století [Ikonografie Olomouce do roku 1900, III. část]. 1. vyd., Olomouc, Krajské vlastivědné muzeum 1981) občas zalistuji, abych si připomněl, jak málo pohlednic Olomouce ještě mám.

Mnohá naše muzea mají ve svých sbírkových fondech taky ne právě malé sbírky pohlednic. Víme, která to jsou, kdo se o tyto sbírky stará, jestli existují nějaké jejich soupisy a zda jsou dostupné veřejnosti?

Těmito nesouvislými poznámkami chci naznačit, že existují materiály - jak v elektronické, tak v tištěné a zřejmě i ručně psané podobě - jejichž obsahem jsou katalogy různých pohlednic. Domnívám se, že bychom se měli pokusit o jejich soupis - chcete-li, o databázi. Pokud bychom se chtěli vážně pustit do databáze pohlednic, bude to důležitý zdroj informací pro její tvůrce. Ale i v případě, že diskuse o databázi pohlednic skončí dřív, než se do jejího vytváření pustíme, seznam filokartistické literatury a podobných pramenů může dobře sloužit všem zájemcům.

Pokud jsem dobře pochopil dotaz ve zmíněném článku J. Vávry, ideálem by měla být databáze "všeho" s možností rychlého interaktivního vyhledávání podle všech myslitelných kritérií. Protože kromě pohlednic sbírám i poštovní známky, dovolím si srovnání s katalogy poštovních známek. Těch existuje poměrně dost, dokonce i všech známek z celého světa. Je tu ovšem jeden značný rozdíl - poštovní známky jsou ceniny, které mohou vydávat pouze poštovní správy, a ty jejich vydání oficiálně oznamují. Pohlednice může vydat prakticky kdokoli. Zatímco za celou dobu poválečného Československa u nás vyšlo asi 3000 druhů poštovních známek, jen dvě největší pražská vydavatelství pohlednic z té doby (Orbis - později Panorama, a Pressfoto) jich vydala odhadem stokrát víc. Přitom i v té době tu působilo mnoho jiných vydavatelů - a co teprve před rokem 1945 a v posledních 15 letech?

Přestože je poštovních známek mnohem méně a jsou dobře katalogizované, přestože filatelistů je víc než filokartistů a jsou mnohem lépe organizovaní, skutečné interaktivní vyhledávání poštovních známek např. podle námětu není úplně samozřejmé. Nebo snad znáte elektronický katalog, který by vám umožnil jediným dotazem vyhledat všechny poštovní známky s námětem třeba hudebních skladatelů nebo ptáků vrubozobých? (Existují samozřejmě i specializované katalogy oblíbených námětů, ale to už se dostáváme zpět k Petrově databázi pohlednic vrtulníků). Obávám se, že ani najít všechny známky od jednoho autora nebo rytce nebude triviální. Ale možná se mýlím, až tak důkladně filatelistické stránky nesleduji.

Jinými slovy, pokud se do toho dáme, nesmíme mít hned zpočátku "velké oči". Vytvoření databáze třeba i jen "českých" (je na nás, jaký obsah tomu slovu dáme) pohlednic bude úkol na léta, možná na celou generaci, přičemž nikde nemáme záruku, že se podaří dosáhnout stavu, kdy bude zahrnovat aspoň podstatnou část produkce velkých nebo zavedených vydavatelů a bude tak dobře uspořádaná, aby v ní šlo relativně snadno vyhledávat.

Je tu ještě jeden, řekněme, psychologický problém: Budeme-li databázi vytvářet na základě našich vlastních sbírek, pak nás budou zajímat jen ty údaje, které do ní doplnil někdo jiný. Pokud totiž vložím do databáze nějaký záznam o pohlednici, kterou už vlastním, nedostávám tím žádnou novou informaci. Jak dosáhnout toho, aby sem přispívalo co nejvíc lidí? Podmínit přístup k datům tím, že si jej napřed musí každý "odpracovat"? Potom by ale tento projekt do značné míry ztrácel smysl - databázi by nemohli využívat ti, kteří by ji možná potřebovali nejvíc: začátečníci.

Další problém je ověřování údajů. Každý z nás dělá chyby, i když se bude snažit přistupovat k věci co nejpečlivěji. Kde vzít na internetu aspoň nějakou záruku, že ten, kdo nám dává nějaké informace, je spolehlivý a ověřuje si je - nebo aspoň, že si z nás vědomě neutahuje?

Ten, kdo dočetl až sem, si možná řekne, že jsem se mohl vyjádřit jednou větou: vykašleme se na to. Opak je pravdou: jsem pro to, abychom se o něco takového pokusili. Chci jen naznačit, že podle mého názoru je to velice těžký úkol a přehnaný optimismus není namístě. A pokud chceme mít databázi pohlednic, není jiné cesty než sami se pokusit o její vytvoření. Jsme první generace, která k tomu může využít internet.

Domnívám se, že hned na začátku bychom si měli ujasnit jednu věc: Chceme v konečné fázi mít jednu univerzální databázi, nebo jsou lepší dílčí databáze - např. místopis, umění, zvířata, technika apod.? Můj osobní názor je ten, že jediná databáze je lepší, protože existuje řada pohlednic, které nejde zařadit do jediné "škatulky", a pouze v jednotné databázi se vyhneme duplicitám. To ovšem nevylučuje, že v první fázi začneme vytvářet dílčí databáze podle zájmu jejich tvůrců. Měli bychom se ale dohodnout na nějakém jednotném formátu záznamu, který budou všechny využívat, aby byly a ve vhodné chvíli slučitelné.

Sběratel místopisu bude jistě požadovat, aby bylo možno vyhledávat pohlednice podle místa. Ve většině případů s tím není zásadní problém, ale názvy obcí se někdy mění, nehledě na "lidovou tvořivost" autorů textů na pohlednicích. To znamená, že bychom kromě názvu uvedeného na pohlednici měli do databáze nějakým způsobem vložit i jednoznačnou identifikaci obce, případně i její místní části. To samozřejmě nemusí být vždycky jednoduché zajistit. Mělo by být možné vyhledávat taky podle nějakého územního klíče, např. okresu, správního obvodu obce s rozšířenou pravomocí (tak kouzelně se oficiálně jmenuje "malý okres"), v případě hor a kopců podle pohoří apod. Pokud se obcí a jejich částí týká, navrhuji nevynalézat nic nového a použít číselníky, které jsou k dispozici na stránkách ČSÜ. (Samozřejmě jde jen o vnitřní reprezentaci v databázi. Jistě bychom nezadávali např. okres Český Krumlov kódem CZ0312, ale CK - nebo ještě lépe by mělo být možné kliknout na jeho jméno.)

Nejen sběratele umění bude zajímat autor fotografie nebo reprodukovaného díla - třeba právě v případě, že název obce je uveden nejednoznačně (např. "Nová Ves" bez udání okresu nebo jiného rozlišení). Většina fotografů totiž působila a působí na nějak omezeném území. Kdyby tedy bylo možno dohledat ostatní pohlednice téhož autora, mohlo by to být určitým vodítkem - samozřejmě s rizikem, že právě v tomto případě autor zabrousil mimo svůj revír.

Dále by mělo být možné doplňovat k jednotlivým pohlednicím klíčové informace, podle kterých by bylo možné vyhledávat. Ty by se mohly vkládat i dodatečně: Pro sběratele místopisu je například postačující informace, že na pohlednici je areál BVV v Brně - Pisárkách. Pro sběratele technického námětu je důležitý typ stroje (auta, lokomotivy apod.), který je zde vystavován. Tuto informaci sem ale musí doplnit právě člověk, který se o daný obor zajímá.

Základem pro vyhledávání v databázi bude asi muset být text. Domnívám se, že vyhledávač, který by byl použitelný na obrazové soubory, v nejbližších letech nebudeme mít běžně k dispozici - přinejmenším ne na takové úrovni, aby umožnil projít celou databázi obrázků a najít všechny snímky, na kterých se objevuje např. určitý typ automobilu nebo druh zvířete. Navíc, ne každý potenciální přispěvatel má dnes možnost skenovat velké množství pohlednic. Cílem by ale snad měla být databáze minimálně s náhledem obrázků. K tomu ovšem podle mého názoru bude třeba vyřešit ještě otázku autorských práv - jak autorů fotografií nebo reprodukovaných uměleckých děl, tak i grafiků či designérů, kteří navrhují výslednou podobu pohlednice. Pokud se mezi čtenáři najde právník, který se v této oblasti orientuje, bylo by skvělé, kdyby mohl poradit.

Kolega Petr Zaoral se "svými" vrtulníky předvádí, že databázi umí udělat - ostatně, něčím podobným se živí. Jistě by pomohl i s obecnou databází pohlednic. Snad bych mu mohl pomoci ve fázi přípravy - při formulaci "zadání". Každopádně slibuji pomoc při testování. Pokud se rozhodneme, že databázi založíme (a bude-li v ní i místopis), "nadatluji" do ní v první fázi aspoň pár stovek záznamů. Dál to pochopitelně bude záviset na mých časových možnostech.

Na závěr si dovolím zopakovat svůj návrh z minulého týdne pro ty, kdo nesledují diskusi na www.pandora.cz: Postup by bylo vhodné otestovat na nějakém nepříliš velkém vzorku. Pokud by to měl být místopis, navrhuji např. barevné vícezáběrové pohlednice z Pressfota Praha - ty, které mají před číslem kód MOm. Je jich zhruba 20000 a všechny byly vydané přibližně od poloviny 60. do druhé poloviny 90. let. Je to tedy uzavřená záležitost, ale přitom poměrně nová, takže i začínající sběratelé místopisu určitě něco doma najdou.

Pokud o vytvoření databáze máte zájem, pokuste se, prosím, sepsat svůj názor a své představy - jako reakci na tento příspěvek nebo v samostatném článku nebo v některé diskusní konferenci (http://www.sberatel.com/diskuse/, http://www.pandora.cz/conference/filokartie/). Zejména prosím ty z vás, kteří máte na některé otázky jiný názor, abyste se ozvali. Bez diskuse k tomuto tématu se k ničemu pořádnému nedobereme.Autor: Tomáš Homola | 28. 4. 2005

Komentáře

databaze pohlednic

re

práva

databaze pohlednic

databáze

databaze pohlednic

Zadarmo ne

databáze

katalog na CD

katalog Orbis

Dobrý nápad

K dobrému nápadu

databáze

Re: databáze

dotaz

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist