Komentáře ke článku


Faktory způsobující stárnutí pohlednic aneb Prach jsi a v prach se obrátíš

Ačkoliv nejsem žádným věhlasným sběratelem pohlednic, úvaha nad "trvanlivostí" mé sbírky mne přivedla na myšlenku zjistit, zda i dobře uložené pohlednice stárnou a podléhají degradačním procesům.
Užitečné 496
Vložen: 03. 04. 2008 - 08:05:07
 
Odpovědět
Díky za článek z trochu jiné oblasti, než se tu běžně objevuje. Je to užitečné téma pro všechny, ať už sbírají náměty či místopis. Vlhkost mě netrápí, ale přece jen přehodnotím ukládání pohlednic.
Petr Zaoral


Dobrý nápad 501
Vložen: 04. 04. 2008 - 06:16:40
 
Odpovědět
zpracovat i toto téma,určitě pomůže mnohým sběratelům při archivování pohlednic.Mnozí si jistě vzpomínáte na první plastiková alba.Byli jsme za ně rádi,než jsme zjistili,že se zejména fotopohlednice přilepují na stěny a ostatní mění barvu.Dnes již technika pokročila a sama jsem byla šťastna,když jsem viděla,jak se v pardubickém muzeu starají o mou bývalou více jak 3oo tisícovou sbírku Orbis pictus. Každá pohlednice po zanesení do počítače je uložena ve specielní odkyselené obálce, jak o ní autor článku píše,a ty opět ve specielních krabicích.Archiv je udržován přístroji v teplotě i vlhku určené pro papírové materiály a u vzácných,více jak stoletých kousků se vyhotovují kopie a ty se vystavují,takže zbytečné braní do rukou již odpadá.Pár nemilých zkušeností z minulosti již mám,kdy se mi ze zapůjčené výstavy vrátily velmi zajímavé pohlednice propálené od světla,někdy navíc s olámanými růžky a nebo necitlivě stržené adresní strany,na nichž byla-podržte se!nalepena přímo lepící páska.Potom už jsem si raději připravovala výstavní archy sama a nedovolila s pohlednicemi hýbat. Na štěstí jsou již dnes výborné kopírovací stroje, originály mohou odpočívat v bezpečí a takové pohromy se již snad sběratelům nemusí dít.Jen je důležité si ještě předem zkontrolovat osvětlení. Bezvadný článek-děkuji!
Květa


slovo odborníka 503
Vložen: 06. 04. 2008 - 09:37:40
 
Odpovědět
Děkuji za odborné rady. Že přímé slunční světlo dělá velkou škodu na pohlednicích jsem věděl, ale že i nepřímé osvětlení, ba dokonce i svit domácího osvětlení může mít tak velký vliv. Rychle schovám všechny pohlednice do alba.
Honza V.


Ale pozor ... 504
Vložen: 06. 04. 2008 - 15:56:04
 
Odpovědět
... z čeho to album je vyrobené :-P
Petr Zaoral


508
Vložen: 07. 04. 2008 - 12:51:39
 
Odpovědět
Touto problematikou jsem se okrajově zabýval již před lety. Sám jsem se kolikrát divil jak je možné, že v některých expozicích či na výstavách vidím jak na staré pohlednice, fotografie či tisky byť přes okno pálí sluneční svit, a to co ještě zachovala krabice na půdě po 100 letech jak rychle po nějakém měsíci zničí světlo. Jedná se mi zvláště o výstavy které pořádají lidé, keří nejsou z oboru. Z tohoto důvodu nevyhledávám žádné výstavy. U nás jedna taková proběhla v r. 1991, stalo se, že velice vzácné pohlednice se po její demontáži válely na schodech kulturního zařízení, nebýt jednoho sběratele tak už je asi ten kdo je zapůjčil nikdy neviděl. Druhým otřesným příkladem byla jiná výstava na jednom malém městě, kde nejenže nebyly exponáty za sklem či plexisklem, ale byly dokonce připíchané špendlíky na měkkých hobrových deskách. O dohledu ani nemluvím... Kdo je člověk, který zajišťuje výstavu by si každý kdo něco zapůjčuje hodně dobře ověřit. O tom jak je zabezpečen objekt ani nemluvím. Desetileté snažení a oběti sběratelovy nenahradí ani žádná sebevyšší pojistka. Děkuji za tento článek, k němuž se ještě určitě vrátím.
M.Maloušek


smutné zkušenosti.... 510
Vložen: 07. 04. 2008 - 15:48:13
 
Odpovědět
Pane Maloušek moc zdravím,ano smutných zkušeností bude určitě mnoho a tak je dobře,že i o nich se na našich stránkách píše.Je radost se podělit se svou sbírkou a potěšit i poučit ostatní,velmi si takových sběratelů vážím,protože vím,co všechno takové vystavování obnáší. Proto není mnoho sběratelů,kteří své poklady chtějí zapůjčit,zvláště po zkušenostech,o kterých zde píšeme. Takže moji milí kolegové,opravdu si dávejte pozor,do jakých rukou a kam své sbírkz svěřujete.To stejné platí o zápůjčkách pro noviny,časopisy,filmy,atd.,ale tam již dnes platí čím dál více: půjčujte kopie, zhotovené kvalitními kopírkami.Pohlednice se sice nahřeje,ale pouze 1x. Z výše uvedených důvodů se ale nebraňte navštěvovat výstavy pohlednic a také se případně nebojte vyhledat majitele a upozornit na event.poškození jeho pohlednic.Věřím, že Vám bude vděčný. Proto jsme přece tady my a naše stránky, abychom pohlednice,které přežily a ještě tu s námi zůstávají,chránili a pomáhali těm s menšími znalostmi, ale elánem něco dělat pro ostatní. Naše smutné zkušenosti se přece nemusí opakovat a je dobré si pomáhat...
Květa


518
Vložen: 12. 04. 2008 - 19:14:57
 
Odpovědět
Myslíte tedy, že je špatná volba skladovat pohlednice v albech jako nabízí např. Infofila nebo Orbitak? Pouze u Orbitaku jsem viděl napsáno Acid Free, ale možná je to samozřejnost i u těch Leuchtrurmech.
Jirka


dotaz 600
Vložen: 28. 01. 2009 - 08:57:06
 
Odpovědět
Alba na pohlednice firmy Leuchtturm s 90 letou tradicí jsou naprosto bezpečné. Spíš by otázka od pana Jirky měla znít jinak. Je bezpečné pohlednice skladovat v neznačkových zásobnících nebo v těch které pro pohlednice nejsou určeny. Uchováme tak naše stoleté pohlednice, když budeme kupovat levné výrobky z Číny nebo náhražky v podobě alb na fotografie?
Zdeněk Jindra


Krabice na uchovávanie pohľadníc 602
Vložen: 29. 01. 2009 - 10:40:44
 
Odpovědět
Na začiatok, chcem všetkým tým, čo sa podieľajú na príprave tejto stránky, všetkým prispievateľom a potom aj tým, čo túto stránku radi navštevujú popriať v Novom roku veľa zdravia a šťastia. Pekne sa tu znova diskutuje o uchovávaní pohľadníc, lepšie by bolo povedať archivovanie, najmä z toho pohľadu, aby zostali zachované v takej kvalite v akej boli pred rokmi vyrobené. Po prečítaní príspevkov na túto tému, som začal pátrať na základe jednej vety uvedenej v príspevku pani Kvety Veselej, aký to vlastne papier má byť použitý na ochranný obal papierových dokumentov. A internet nesklamal, po zadaní domácej úlohy: “kartónový papier na ukladanie archívného papierového materiálu” som našiel tento výsledok. Uverejňujem časť z celého dokumentu: Ochranné obaly na dokumenty v knižniciach a archívoch Iveta Lutišanová – Alena Maková, Slovenská národná knižnica v Martine Ochrana pamiatok zahŕňa všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom zachovať intelektuálny obsah zaznamenaných informácií a zachovať ich pôvodnú formu v čo najlepšom stave. Jedným z najúčinnejších opatrení pri ochrane historického knižného fondu, ako aj pri preventívnej ochrane novodobého knižného fondu je používanie kvalitných ochranných obalov na rôzne typy knižných a archívnych dokumentov a iných nosičov informácií. Používanie ochranných obalov predstavuje jeden z najúčinnejších preventívnych spôsobov ochrany knižničných a archívnych dokumentov. V súlade s úlohami danej knižnice alebo inej kultúrnej inštitúcie, podľa systému a frekvencií výpožičiek, podľa stratégie ochrany knižničných fondov a podľa konkrétneho fyzického stavu časti zbierok alebo aj jednotlivých dokumentov plnia ochranné obaly nasledujúce funkcie: • preventívna ochrana zväzku pred ďalším poškodením (i s možnosťou jeho neskoršieho reštaurovania), • trvalé uloženie dokumentu so zreteľom na reformátovanie, zhotovenie mikrofilmovej alebo digitálnej kópie, • v prípade havárie alebo živelnej katastrofy ochrana počas určitej časovej lehoty pred účinkami vody alebo ohňa, • ochrana zväzku pri manipulácií mimo depozitných priestorov (doprava do študovne, na výstavu, medziknižničná výpožička), • alternatívne, finančne úspornejšie riešenie uloženia dokumentov namiesto väzby alebo opravy väzby (periodiká, napr. noviny). Požiadavky na vlastnosti papiera Na zhotovenie, obalenie, vypodloženie a preklad archívnych krabíc, viek alebo obálok sa používajú rôzne typy lepeniek. Lepenka je papier s plošnou hmotnosťou nad 250 g/m2, ktorý je vytvorený zväčša z niekoľkých vrstiev, väčšinou s rôznym vlákninovým zložením. Lepenka musí spĺňať nasledujúce požiadavky podľa ISO/WD 16 245 – Information and documentation – Archives boxes and file covers for paper and parchments documents: • mala by byť vyrobená z bavlny, ľanu alebo úplne bielenej chemickej buničiny alebo ich zmesí, • nemala by obsahovať drevovinu, • pri výrobe musí byť použité alkalické glejenie bez opticky zjasňujúcich prostriedkov, • má obsahovať minimálne 3 % uhličitanu vápenatého alebo horečnatého, alebo ich zmes, • nesmie obsahovať čiastočky kovov, voskov, plastov alebo iných nečistôt, • povrch nesmie obsahovať drsné častice, uzlíky ani triesky, • obsah redukovateľnej síry má byť nižší ako 8.10-4 alebo 8.10-3, obsah chloridov 0,3 % a síranu maximálne 0,1 %, • pH studeného extraktu lepenky sa má pohybovať medzi 8 – 10 (meranie pH studeného extraktu špecifikuje ISO 6588) Obsah tohto článku aspoň podľa mojej mienky, by zrejme mal byť aj návodom k tomu, že ak si dať už tu námahu obstarať si vhodné obaly na ukladanie podhľadníc, tak potom podľa týchto kritérií. Nedokážem odhadnúť aké budú finančné náklady na výrobu, ale ak si to prirovnáme k tým údajov z článku p. Zaorala o krabiciach z firmy Tomos, tak si budeme vedieť urobiť kalkuláciu. Zároveň, znova sa vrátim k článku pani Veselej, že ona nemá krabice lepené, ale len zošité kovovými sponami, tak sme zase o troch ďalej a vylúčime ďalšieho útočníka na kvalitu pohľadníc – lep. A zrejme by som si nechal urobiť krabice len z kartónu, slovensky asi lepenka, bez akejkoľvek ďalšej vrstvy papiera prilepeného ku kartónu. Tvar by mal byť zase podľa skúsenosti pani Veselej taký, že predné a zadné čelo by mali byť vyššie ako boky. No, tak toľko. Prajem všetkým veľa pekných chvíľ nad pohľadniciami. Celý dokument je možné prečítať na tejto adrese: http://www.sakba.sk/bulletin/2005/bull3/lutisanova.pdf
Ján Švikruha


článek 603
Vložen: 29. 01. 2009 - 11:20:50
 
Odpovědět
Zdravím po dlouhé době. Tak tohle už je skoro jako článek, asi ho do té podoby převedu, protože v komentářích takový text brzo zapadne ...
Petr Zaoral


Odkyselení pohlednic 700
Vložen: 10. 10. 2009 - 23:10:11
 
Odpovědět
Podařilo se mi narazit na firmu, která dodává chemikálie pro odkyselení archiválií (v našem případě i pohlednic). Zde je odkaz. http://www.ceiba.cz/new/produkty.php?cat=2&subcat=6 Osobně jsem nezkoušel, asi by to chtělo menší školení, než zničit pár oblíbených pohledic. ;-)
Tomáš Drábek


scanner versus pohlednice 1050
Vložen: 28. 11. 2010 - 22:23:49
 
Odpovědět
Dobrý den, rád bych se dověděl, jak je to s vlivem scannování na stav historických pohlednic. Vede k jejich poškození? Děkuji.
Ondřej Holpuch


Přidat komentář


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist