Filokartie a sběratelství v Moskvě

Tento článek byl otištěn v časopise Sběratel, číslo 1/2002 a je zveřejněn s laskavým svolením Klubu sběratelů kuriozit (adresa: PS 85, 162 00 Praha 6, e-mail: klubsberatelukuriozit@quick.cz, web klubu: www.sberatel-ksk.cz).

Už více než 25 let spolupracuji s významnou sběratelkou pohlednic paní M. Drobinskou z Moskvy, která se věnuje oblasti výtvarného umění a historii. Mezi námi probíhá pravidelná korespondenční výměna, oba sbíráme staré ruské pohlednice s reprodukcemi významných ruských malířů. Moje partnerka upřednostňuje ty, které byly vydávány neruskými nakladateli v cizině, například v Paříži Knebel či Lopin.

V posledním dopise mne informuje o situaci v Rusku, v souvislosti s určitou stagnací a úpadkem sběratelství. Z dlouhého, rusky psaného dopisu v překladu pro naše sběratele cituji: "Některá nakladatelství začala vydávat repliky starých pohlednic zeměpisných i uměleckých pro sběratele. Ale kvalita tisku a provedení není tak kvalitní jako u podobně vydávaných u Vás, v ČR. Ve srovnání s dobou existence SSSR je situace dnes hodně změněná, život se stává složitější, rozmanitější a proto sběratelství upadá. Téměř vymizela korespondenční výměna pohlednic poštou, pro vysoké, neúnosné porto. Není vůbec žádný příliv mladých sběratelů, mládež má dnes v Moskvě jiné zájmy, diskotéky, drogy, alkohol. Zcela zmizely sběratelské obory jako zápalkové nálepky, kartičkové kalendáříky, odznaky, ubrousky. Naopak se zrodilo a rozvíjí sběratelství telefonních karet. Ustrnula dříve bohatá klubová činnost. Dnes je v celé Moskvě pouze jediný klub sběratelů filokartistů, který se schází jednou týdně, v neděli, poblíž Ermitáže, ale chodí sem jen pár starých sběratelů. Kromě toho existuje tu jeden větší klub filatelistů, kam chodí i někteří filokartisté a v oddělené části se scházejí numizmatici.


Současná moderní pohlednice nakladatelství "Propaganda"

Sběratelské výstavy se organizují jen velmi zřídka a pohlednice klasické a starší se nevystavují vůbec. Sběratelé se bojí své pohlednice ze sbírek vystavovat, neboť se množí jejich krádeže. Dnes jsou zde tyto klasické pohlednice Rusko a SSSR považovány za archiválie a starožitnické zboží, draží se za vysoké ceny na aukcích knih a starožitností. Populární se dnes stávají některé pohlednice ze sovětské éry, zejména před II. světovou válkou, se symbolikou státní moci, vojenství, zejména pak ze 40.-50.let, konce stalinského období. Znovu se vydávají repliky pohlednic dynastie ruských carů - Romanovců, ale to je spíš záležitost snobismu. Dříve hodně oblíbené a rozšířené sbírání fotografií a pohlednic filmových a divadelních umělců také skončilo s celkovým úpadkem filmové tvorby a uzavřeném velkého množství kin. Moskviči sedí doma u televizorů. Začínají se po vzoru západu vydávat pohlednice super moderní a exklusivní, ale nejsou v běžném prodeji, k dostání jsou občas za vysoké ceny pouze v muzeích či v Ermitáži." Konec citátu z dopisu p. Drobínské.

Tato, dnes 70ti letá sběratelka, dříve hodně publikovala o sběratelích a sběratelství pohlednic, často také vystavovala a přednášela v klubech. Dnes má svoji cennou, kuriózní sbírku doma, uzavřenou v trezoru a ukáže ji jenom svým přátelům a příbuzným. Její dřívější bohaté kontakty se sběrateli hodně omezila, mnoho jejich kolegů se už sběratelství nevěnuje a také už moc nepíše, média nemají o tuto tématikou zájem. Píše mi také, že lidé mají špatnou náladu, ztrácejí optimismus a většina prý nostalgicky vzpomíná na dřívější sovětskou éru. Kromě malé skupiny zbohatlíků se život pro většinu obyvatel Moskvy stává den ze dne obtížnější. Pocit svobody, demokracie je jim zatím dost cizí, obrat ke lepšímu je podle p. Drobínské hodně vzdálený.
Autor: Vlad. Mlch | 19. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist