Josef Šváb Malostranský

Úvod redakce
Vážení čtenáři. Rozhodli jsme se vytvořit novou rubriku "Výročí". Rádi bychom tím dali podnět dalším sběratelům, aby se zamysleli nad obsahem svých sbírek - pak zcela jistě najdou vhodné osobnosti, jejichž výročí se blíží. Mohou tak připravit zajímavý článek, který jak již bylo mnohokrát uvedeno se nemusí týkat jen pohlednic, ale i událostí, činností a předmětů na nich zobrazených. Těšíme se na Vaše příspěvky.

Josef Šváb Malostranský
16. března 1860 Praha - 30. října 1932 Praha

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Vlastní karikatura

V měsíci březnu si připomínáme 150. výročí narození Josefa Švába Malostranského.

Mezi filokartisty je velice znám především jako vydavatel pohlednic. Tyto jsou stále oblíbené a vyhledávané. Proto s laskavým svolením pana Romana Karpaše, autora knihy "Pohlednice , historie lístků, které zmenšily svět" přetiskujeme text, který tomuto umělci věnoval (Nakladatesltví RK 2005, str. 96).

Ukázka pohlednic je ze sbírky Květy Veselé.

Švábovky

Nekorunovaným králem české humoristické pohlednice je Josef Šváb, k jehož jménu se někdy připojuje ještě přívlastek Malostranský (1860-1932). Po vyučení knihkupcem si roku 1888 otevřel v Mostecké ulici č. 3 malý obchod a prodával zde kramářské a lidové písně, kuplety, divadelní hry, žertovné výstupy a další tiskoviny. Patřil zřejmě mezi první lidi, kteří si uvědomili dosah a možnosti pohlednic, protože jednu z nejstarších vydal už v roce 1890. Jako oblíbený kabaretiér a glosátor života dobře věděl, že je třeba reagovat rychle. Zejména jednobarevné lístky jsou proto často tištěné i na měkkém papíře a také výběr výtvarníků sahá od renomovaných (např. Mikoláš Aleš, K. V. Muttich) až po novinářské i neškolené kreslíře. Některé lístky vydával ve prospěch Klubu českých hádankářů (určitou dobu byl jeho předsedou) a jeho spolkového časopisu Český Hádankář. Zdá se, že mu při tom byl nápomocen i Ferdinand Gýra, typograf v Ottově nakladatelství, redaktor Českého hádankáře a v neposlední řade i sběratel pohlednic. Kolekce Švábových lístků získala Grand Prix na světové výstavě v Paříži roku 1900.

Kromě pohlednic s humorným námětem vydával i lístky vážné a lyrické, někdy až sentimentální, místopisné, s vojenskými pomníky a nechybí ani jeho vlastní portréty jak v civilu, tak ve filmových rolích. Užíval i nepravidelný formát např. ve tvaru truhly, hrníčku, kapra apod. Vedle značky zobrazující švába (tak se i někdy podepisoval) bývá natištěno pořadové číslo, ale číselná řada není stejně jako v mnoha podobných případech celistvá. Některé barevné litografie tiskl i do záhlaví dopisních papírů. Pořadové číslo zůstalo stejné, ale mělo před sebou písmeno A. Mohlo by z toho vyplývat, že číslování sloužilo především pro orientaci tiskárny, což by také odůvodňovalo neúplnost numerického značení.

Ostravský sběratel Ing. Karel Čechovský, který připravuje knihu o "švábovkách", odhaduje, že vydal více než 600 a možná i 700 pohlednic.

Josef Šváb Malostranský byl populární pražskou figurkou a známým kabaretiérem, který si sám připravoval výstupy (také je vydával) a s některými hostoval i v různých městech Českého království. Vystupoval v nejstarším českém filmu J. Kříženeckého a posléze i v dalších němých a čtyřech zvukových filmech.

Švábův knihkupecký obchod v Mostecké ulici převzal jeho syn Karel. Za války se účastnil odboje, byl zatčen a nakonec popraven. Věci z krámku byly vyvezeny a z pozůstalosti se tak nedochovalo téměř nic.

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Dlouhá adresa, neprošlá poštou

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Noty k jedné z oblíbených písniček

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Novoroční pozdrav s dlouhou adresou na velmi nekvalitním papíře,neprošlá poštou

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Sešitek milých přáníček

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Tato krásná litografie přišla do Prostějova 27.5.1900

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Ukázka zadní strany pohlednic, vždy s českým textem a uvedením nového čísla domu č.4!

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Časová dopisnice č. 12

Dodatek:

Další ukázky Švábových pohlednic si můžete prohlédnout na tomto webu v článku "Humorné pohlednice" (1.4.2008) autorky K. Veselé a v již citované knize ze sbírky E. a J. Wienerových na str. 4, 37 a 96. Zajímavá ukázka je také v knize "Pozdrav z Prahy" (Jindřich Marco, 1995).

Velkým sběratelem "švábovek" byl již zesnulý pan Dušan Franc z Nového Strašecí, který v adresáři Klubu sběratelů kuriozit v Praze v r. 2002 uváděl počet 500 ks. V adresáři 2008 je s menším počtem uveden pouze jeden sběratel. Ovšem jak jsme již napsali v úvodu, pohlednice Josefa Švába Malostranského jsou díky sběratelské vášni a líbivosti námětů zastoupeny u nejednoho sběratele u nás i v zahraničí a knižní zpracování si zcela určitě zaslouží uznání.Autor: Květuše Veselá | 15. 3. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist