Pohlednice kontra moderní technologie

Jednou ze základních lidských potřeb je komunikace. Předávání informací umožnilo postupný evoluční vývoj celého lidstva. Vše přicházelo postupně. Po vynálezu písma následoval dopis. V relativně nedávné době vznikly jako další prostředky komunikace korespondenční lístek a krátce po něm i pohlednice. Použití jak lístku tak i pohlednice těsně po jejich vzniku bylo masové. Obojí se stalo oblíbenou módní novinkou. Pohlednice mohla mimo vlastního písemného sdělení vypovídat i o dalších věcech. Zejména obrazová část i pisatelovo provedení mohly dodat i další informace. Mnohé z nich by se jinak vyjadřovaly pouze písemnou formou jen ztěží.

S postupujícím časem došlo i u dříve oblíbených pohlednic k jejich ústupu. Pohlednice se postupně dostávala mimo zájem. Vytlačily ji nové přibývající komunikační vynálezy jako telefon, televize či internet. Dnes je naprosté většině lidí úplně jedno, který způsob komunikace zvolí. Podstatná je cena, spolehlivost a doba doručení. Všechny tyto okolnosti umocňují možnosti vyžití moderních informačních technologií. Při neustále se zvedajícím poštovném se tak i dříve oblíbená pohlednice stala pro mnoho lidí nezajímavou. Z vlastních zkušeností víme, že pohlednice posílané ze zahraničních dovolených přichází až dlouho po návratu odesílatele. Telegram již dnes téměř nikdo neužívá. Nahradily jej SMS - textové zprávy. Dnes si jejich pomocí napovídají i děti ve školách. A je jen záležitostí času kdy i je nahradí nastupující MMS. Ta obsahuje mimo sdělení i obrázek. A to ještě nebereme v úvahu další možnosti. Například pomocí internetu, přenosného počítače a webové kamery můžeme komunikovat naživo téměř z kteréhokoliv místa na naší planetě. Nepotřebujete ani elektrické či jiné vedení. Technický pokrok nelze zastavit. Formy elektronické komunikace se neustále rozvíjejí mílovými kroky. Problémem není ani jejich utajení. Kdysi nepřekonatelná Enigma se tak jeví v rámci dnešních možností kódování jen jako jednoduchý mechanický strojek. Co se zdálo před deseti či dvaceti lety nemožné je dnes zcela běžné.

Ústupu pohlednice nasvědčují i počty celkových nákladů. Neznám všechny informace o současné světové tvorbě. Celkový trend a názor o budoucím vývoji pohlednic zde mohou potvrdit i dílčí záležitosti. Příkladem může být, že v Itálii ukončila během nedávného období svoji nakladatelskou činnost v tomto oboru třetina původních výrobců z důvodu malého zájmu. Srovnejme záběrovou bohatost pohlednic před sto lety a dnes. Můžeme konstatovat jen jedno. Po počátečním vzestupu přišla stagnace, která je bohužel dlouhodobá. Většina nové produkce se skládá z velké části více méně z již dříve osvědčených motivů. Přesto se vyskytují výjimky např. letecké snímky. Ta tam je lidská vynalézavost. Vypovídací hodnotu navíc snižuje časté užívání vícezáběrových pohlednic. Ve snaze být zajímavým se jako klasický nešvar projevuje nesprávné používání nepřirozených barev. To se týká zejména záběrů, kde dominuje obloha. Někdy se nestačím divit co dokáže profesionál vyprodukovat, podepsat svým jménem a co je ještě horší dokonce prodávat. Umění a vkus nahrazuje velice často kýč. Bohužel přestože moderní technika přináší mnoho nepřeberných možností využití, kde všichni mají dostupné téměř vše, ale ve skutečnosti nikdo nejde k jádru věci. Celkovým důsledkem je pak jen povrchní využití nabízených možností. I o tom je dnešní konzum.

Co bude s pohlednicí? Vím, že vyjadřovat tento názor v je kacířské rouhání. Přesto mne napadá podobné srovnání s gramofonovou deskou. Její současná nová audiofilská vydání jsou podstatně dražší než stejné tituly na CD. Jsou určena pro daleko menší a vyhraněnější skupinu posluchačů. Podobné to asi bude i s pohlednicemi. Věřím, že tisknout se budou i nadále. Pro běžnou populaci se stanou spíše památkou v albech na určité místo, zážitek či přátele. Další cílovou skupinou jsme my sběratelé. Co to pro nás může přinést? Ceny pohlednic se budou s velkou pravděpodobností zvyšovat a počty celkových nákladů snižovat. Těch nejstarších a námi nejhledanějších určitě více nebude.

V každém případě je nesmyslem zavrhnout nové technické směry. V dnešní době jsou nedílnou součástí celkové gramotnosti. Přesto všechno pro mne pohlednice budou i nadále osobnější než jakýkoliv display či monitor. Nejen, že pohlednice jsou hmatatelné. Navíc jsou pro toho, kdo zde něco hledá schopny vyjádřit ve své celkové formě více jak o odesílatelích tak i o jejich tvůrcích.

Autor: Miroslav Maloušek | 21. 6. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist