Premeny Humenského kaštieľa

Datum vydání: 17. 7. 2012


Humenné je východoslovenské mesto na Zemplíne, ktorého dejiny sú spojené so šľachtickým  rodom Drugeth. Počas ich pôsobenia sa mesto stáva centrom obrovského feudálneho panstva.


Kaštieľ s anglickým parkom na okienkovej pohľadnici z r.1903 spolu s novým železničným mostom, žel. stanicou a židovská kúpeľ

Na mieste dnešného kaštieľa stál už v 12 – 13.storočí vodný hrad, ktorý bol obohnaný priekopou. Priekopu napĺňal vodou Kudlovský potok. Vodný hrad bol jednoduchou blokovou stavbou.
Počas stavovských nepokojov v r. 1619 vojska Gabriela Bethlena mesto dobili. Bitke za obeť padol aj samotný hrad – vyhorel.
Na jeho mieste si Drugethovci nechali postaviť veľký reprezentačný kaštieľ v renesančnom slohu. Až do 18. storočia, kedy vlastníkmi sa stali Csákyovci kaštieľ slúžil Drugethovcom, ako centrum ich panstva. Počas Csákyovcov sa pre prestavbu rozhodol Štefan Csáky, ktorý si dal prestaviť celú západnú stranu kaštieľa.Priečelie kaštieľa na začiatku 20.storočia

Najväčšie zmeny kaštieľ zažil za čias Andrássyovcov, ktorí získali kaštieľ do vlastníctva začiatkom 19.storočia. Zároveň boli aj poslednými majiteľmi. Alexander Andrássy v druhej polovici 19.storočia sa púšťa do veľkej prestavby v štýle francúzskych barokových kaštieľov. Pred vstupným portálom si dal vybudovať anglický park s rybníkmi.


Kaštieľ s anglickou záhradou


Rybník, ako súčasť anglického parku

Do osudu kaštieľa zasiahol obrovský požiar v roku 1946. S obnovou sa začalo až v 60-tých rokoch 20. storočia. Po rekonštrukcii v kaštieli umiestnili Vihorlatské múzeum.


Letecký pohľad na kaštieľ


Autor: Zoltán Kovács

Vytištěno ze serveru http://www.infofila.cz