Sdělování statickým obrazem

S postupující technizací a digitalizací života na této planetě se pohlednice dostávají do pomyslné historické řady prostředků obrazového sdělování mezi lidmi. Současná technická úroveň obrazového sdělování představuje digitální snímání a přenos

- mobilním telefonem MMS
- E-mailem z počítače do počítače
- snímání digitálním fotoaparátem a následné zpracování buď přenosem do některé databáze nebo na papírovou podložku, pokud na papír, pak může následovat zaslání klasickou cestou (odevzdáním z ruky do ruky, zasláním v obálce poštou, apod.)


Přes všechny tyto vymoženosti, které však zdaleka nejsou finančně dostupné všem, zachovává si klasická pohlednice nadále své postavení na trhu jako produkt a současně jako jeden z nejdostupnějších prostředků sdělování si mezi lidmi, který je současně nosičem určitého obrazu (žánrového, zeměpisného, apod.). Jen si pomysleme, co pohlednice představovala pro naše předky, když spolu se slovem psaným na dopisnici mohli navíc komentovat obrazovou část takové dopisnice. Mnohdy stačil jen ten obrázek, aby příjemce žasl nad jemu neznámými dálkami.Pohlednice si pravděpodobně do budoucna historicky zachová své diskrétní postavení i jako sběratelský předmět. Ano, může nás na tomto místě napadat paralela mezi fotopohlednicí a přenesením digitálního obrazu na papírovou podložku. K tomu, jak to bude v budoucnu vypadat, bychom však potřebovali takového prognostika, jakým byl třeba Jules Verne, abychom tušili, kam tento náš sběratelský obor bude s postupující digitální érou "kráčet". Víme z minulosti velmi dobře, že mnohá pochybovačná prohlášení v minulosti se z dnešního pohledu zdají přinejmenším směšná.

Závěrem si dovolím s určitou jistotou prohlásit, že filokartie tady je a bude. A to, co se nám dnes jeví jako úžasný pokrok techniky, po čase může být sběratelským předmětem.

Autor: Jaroslav Tomandl | 22. 7. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist