Spuštěn projekt WWW.ZANIKLEOBCE.CZ

V dubnu 2005 byly spuštěny stránky www.zanikleobce.cz. Dovolte mi, jako jejich iniciátorovi, několik slov k tomuto nevšednímu projektu.

Začněme nejprve samotným tématem. Za posledních šedesát let na dnešním území České republiky zaniklo mnoho samot, obcí i měst. Přesná čísla nám nejsou známa. Odhady se pohybují od několika stovek až po tisíce v závislosti na použité metodě sčítání. Důvodů zániku bylo hned několik. Zpočátku, po roce 1945, se jednalo o odsun německého obyvatelstva. Zejména malé horské vesničky zůstaly bez života, protože nově příchozí české obyvatelstvo nemělo zájem se dobrovolně stěhovat do nehostinné krajiny, zvlášť když celé pohraničí nabízelo mnohem lukrativnější a jednodušší životní podmínky. Jedním z důležitých aspektů bylo rovněž budování hraničního bezpečnostního pásma, v němž noví obyvatelé byli nežádoucí. Na obyvatelstvu, ale i krajinném rázu se výrazně podepsal také těžký průmysl spojený s dobýváním nerostných surovin. Další města a obce tak musely ustoupit tepelným elektrárnám, těžbě uhlí nebo popílkovišti (např. na Sokolovsku, Mostecku, Chomutovsku). Na jejich místě nyní v lepším případě, v rámci rekultivace, roste sad či v horším případě zbyla jen vydolovaná jáma nebo hromada hlušiny. Budování vojenských výcvikových prostorů v padesátých letech mělo rovněž za následek likvidaci mnoha desítek obcí a měst (např. vojenské výcvikové prostory Boletice, Císařský Les, Hradiště, Jince, Libavá, Ralsko a další). V neposlední řadě potřeby našeho vodohospodářství způsobily, že z mapy byla vymazána další lidská sídla (např. vodní nádrže Přísečnice a Nechranice). Asi by bylo příliš černobílé svalovat veškerou vinu za osud zaniklých obcí na předchozí režim, případně na samotný odsun německého obyvatelstva. V mnoha případech by řada obcí nakonec pravděpodobně stejně musela ustoupit hospodářským a průmyslovým potřebám státu v podobě těžby hnědého uhlí nebo budování vodních nádrží. Faktem však zároveň zůstává, že mnohé ze zaniklých obcí byly zničeny zcela zbytečně. V poválečné Evropě zřejmě nenajdeme horšího příkladu ničení lidských sídel.

Stránky zanikleobce.cz chtějí přispět k tomuto tématu. Ukazují, jak se od konce druhé světové války změnila česká krajina, lidé a jejich styl života, a zároveň dávají návštěvníkovi možnost přemýšlet o ponaučení pro nás a budoucí generace. Účelem stránek je sbírání a prezentace materiálu, který by měl připomenout, že naše krajina ještě před šedesáti lety vypadala na mnoha místech úplně jinak. Tam, kde dnes okolí hyzdí zarostlá hromada suti, stával kdysi kostel, tam, kde se dnes vlní vodní hladina, stávalo kdysi okresní město apod. Stránky by měly také sloužit ke střetávání lidí, kterým toto téma není lhostejné.

Stránky jsou koncipovány jako otevřené v naději, že se najdou další podobní nadšenci, kteří svými zajímavými obrázky či dokumenty přispějí k jejich rozšíření, doplnění a zpřesnění údajů o zaniklých městech, obcích a samotách. Berte, prosím, toto jako výzvu a pokud o nějakém zajímavém materiálu víte, neváhejte nás kontaktovat.

Stránky obsahují nebo by měly obsahovat obce a osady zaniklé nebo částečně zaniklé a u každé rok a důvod zániku, vývoj počtu obyvatelstva a domů, základní historii, současný stav, dobové obrázky / pohlednice, současné záběry, srovnávací záběry, plánky a mapky a další. Snahou je také stránky obohatit o různý materiál, který by mohl oslovit zájemce danou problematiku případně o starý místopis. Je zde uveřejněn kompletní Abecední seznam "sudetoněmeckých" obcí a částí obcí (dle vydání z roku 1987) a také řada nascanovaných map. Připravuje se též kompletní Neubertova generální mapa ČSR ze 30. let minulého století.

V současné době stránky obsahují zaniklá místa z oblastí Chomutovska, Doupovska, Karlovarska, Sokolovska, Slavkovského Lesa a Ralska. Dále je připravený seznam dalších několika set zaniklých obcí a osad (k největším lokalitám patří Šumava), ke kterým však ve většině případů není zatím k dispozici žádný materiál. Snad se k nám časem přidají další regionální nadšenci (spoluautoři), někteří z vás, kteří nám s nějakou lokalitou pomohou . Pokud máte někdo zájem ujmout se správy nějaké oblasti, je vaše spolupráce vítána.

Sám jako sběratel starých pohlednic dobře vím, jak nedůvěřivě je někdy pohlíženo na různé výzvy, ať se lidé podílí na nějakém projektu, a ať poskytnout něco ze svých sbírek. Proto by zde mělo zaznít několik faktů o těchto stránkách:

  • Jedná se o nekomerční projekt, který s sebou z finančního hlediska nese pouze náklady. Autor ani nikdo jiný z toho nemá žádný hmotný přínos.
  • U každého obrázku nebo článku je uvedeno jméno zdroje/autora. Takto posbírané materiály jsou určeny výhradně pro prezentaci na těchto stánkách a bez svolení zdroje/ autora nebudou použity jinak.
  • Obrazový materiál je zobrazován v nižším rozlišení, které je dostatečně kvalitní pro monitor, nikoliv však pro tisk. Obrázky navíc obsahují 'vodotisk', kterým je zabráněno neoprávněnému použití či zneužití.
  • Jedná se o první projekt podobného rozsahu na českém Internetu.
  • Stránky jsou v české i německé jazykové verzi.

Pokud tedy máte zájem o nějakou formu spolupráce, neváhejte nás kontaktovat. Aneb jak se říká: "Nezměrné úsilí jednotlivce může být zmařeno nezájmem těch, kteří by se mohli podílet. Podílet se znamená ochotu poskytnout a podpořit, ale zároveň i možnost získat".

Stejně tak uvítáme jakýkoli názor na tento projekt nebo námět na jeho rozšíření. Ve své kritice buďte, prosím, nanejvýš otevření a nemilosrdní. Jen tak se můžeme postoupit zase o krok dál. Předem díky.

Za sebe a všechny přispěvatele,

Ing. Pavel Beran
www.zanikleobce.czAutor: Pavel Beran | 13. 6. 2005

Komentáře

zaniklé obce

Kloubok dolů !!!

k vaší připomínce...

zaniklé obce

návrh na seznámení _ důvod Vaše reakce _Most a zan

Sraz obcí.

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist