V. část - Nástin dějin sběratelství pohlednic v ČR I. část

Vzrůstající obliba pohlednic po roce 1895 vedla ke vzniku jejich sběratelství. Vznik tohoto sběratelského oboru se nechá, na rozdíl od jiných, zcela přesně doložit.

Dne 9.7. 1899 se konala v Hradci Králové první výstava pohlednic na našem území. Vzápětí 25. 8. 1899 vychází u nás první číslo časopisu Sběratel dopisnic a konečně 12. 5. 1900 vzniká v Praze Klub sběratelů pohlednic a tito sběratelé mají o čtyři dny později v Praze sjezd.

Je logické, že prvním organizacím nutně muselo předcházet neorganizované sběratelství.

První filokartistické časopisy se objevují roku 1896 v německu (dva), v itálii 1898 Certoline postale ilustrata a ve Francii 1899 L´amateur de la carte postale. Na přelomu století vycházely i tři maďarské časopisy věnované pohlednicím, z nichž nejznámější byl A képes Levelezólap (Obrázková pohlednice).

Mezinárodní výstavy pohlednic se pořádaly od roku 1898. Od 1.5. do 31. 5. 1898 probíhala výstava v Lipsku, z roku 1899 jsou známy výstavy v italských Benátkách a va francouzké Nizze, kde náš malíř J. Mukařovský získal jedinou zde udělenou zlatou medaili. Další mezinárodní výstavy se konaly v roce 1900 a byly pro nás rovněž úspěšné: v Budapešti první cenu s právem na zlatou medaili získali dva naši sběratelé a druhou cenu čtyři, v Paříži při příležitosti Světové výstavy získal nejvyšší cenu - Grand Prix - Josef Šváb Malostranský.

České sběratelství pohlednic vzniká v kontextu s vývojem v předních evropských zemích a jeho úroveň je řadí do evropské špičky.

V roce 1899 u nás proběhlo nejméně pět výstav pohlednic, po výstavě v Hradci Králové se konala 26. 8. - 29. 8. výstava 1500 pohlednic a 300 plakátů v Sobotce, 16. 9. - 18. 9. v Rychnově nad Kněžnou (vystaveno 5247 pohlednic). V září a říjnu v Roudnici nad Labem a 14. 212. - 24. 12. v Praze ve ve výstavní místnosti "U Štajgrů" ve Vodičkově ulici (vystavovalo 37 osob a 15 firem). Do konce roku 1901 se u nás konalo dalších nejméně 15 výstav pohlednic.

V tomto období hrál jistě pozitivní roli už zmiňovaný Sběratel dopisnic, jediný časopis svého druhu v Rakousku - Uhersku, který vycházel nejdříve pod názvem Ilustrovaný orgán sběratelů pohlednicových lístků, po vzniku Klubu sběratelů pohlednic pod názvem Ilustrovaný orgán Klubu sběratelů pohlednic. Časopis založil Jan Procházka.

Posledním číslem bylo pětičíslí 7 - 11 z prosince roku 1901. Pak časopis zanikl a nám se na dlouhá léta ztrácejí informace o sběratelství pohlednic. V tomto posledním pětičíslí je přiložen dotazník zjišťující stav sbírek členů Klubu sběratelů pohlednic, čímž vlastně předešel o více než 70 let akci KSK. Zánikem časopisu Sběratel dopisnic mízí i informace o Klubu sběratelů pohlednic.

Autor: Jan Vávra | 11. 10. 2003

Komentáře

nové poznatky

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist