VI. část - Nástin dějin sběratelství pohlednic v ČR II. část

Můžeme se jen dohadovat, že pokles zájmu o pohlednice začátkem min. st., který gradoval po I. sv. válce se negativně odrazil i ve sběratelství.

V roce 1927 vyšla prvá a do dnes nejlepší a nejúplnější sběratelská příručka - Rukověť sběratelova od J. M. Augusty. Na více než 1 100 stranách se zabývá všemi tehdy pěstovanými sběratelskými obory.

Pohlednice jsou spolu s hracími kartami, reklamními nálepkami atd. zařazeny do kapitoly - Užitá fotochemická reprodukce. Ale v podstatě se zde o nich nic neříká. Na konci každé kapitoly jsou informace o organizovaném sběratelství a seznam literatury. Protože se o pohlednicích tyto údaje chybí, dá se usuzovat, že v tehdejším Československu organizovaná filokartie neexistovala.

Zajímavé jsou ovšem údaje v Adresáři sběratelů, který tvoří přítisk Augustovy knihy a je pravděpodobně soukromým autorovým adresářem. Celkem se zde uvádí několik tisíc adres, pohlednicím je věnována 51. strana. Ze 73 sběratelů nejrůznějších povolání jsou dvě ženy.

Dne 20.11. 1929 vyšlo v České Lípě první číslo časopisu - Sběratel s podtitulem - Orgán všech sběratelů v ČSR, zaměřen na filatelii, numismatiku a starožitnosti, méně na knihy, přírodniny a autogramy. Vycházel do roku 1941. Hned v čísle 4 prvního ročníku vyzývá F. Eliáš z Orlové, sbírající pohlednice 25 let a majitel sbírky 60 tisíc hlavně místopisných pohlednic, ke sdělení adres příbuzných sběratelů za účelem ustavení kroužku sběratelů pohlednic. Vzhledem k tomu, že se k ohlasu výzvy časopis nevrátil, dá se usuzovat, že se pokus nezdařil.

Od té doby až do svého zániku se již časopis pohlednicemi nezabýval.

Během prvních desítek let 20. století shromáždil velikou sbírku pohlednic starosta města Netolic Otakar Kudrna (1853 - 1940), jinak významný sběratel historických a národopisných památek. Pohlednice pocházely nejen z Československa, ale i z různých zemí světa, které Kudrna navštívil. Svůj dům i se sbírkami odkázal městu, které zde vybudovalo muzeum.

Autor: Jan Vávra | 8. 11. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist