VII. část - Nástin dějin sběratelství pohlednic v ČR III. část

V českých zemích už ve dvacátých letech min. stol. nastupuje nová sběratelská generace, např. Jiří Rys, později Václav Švec. Oba vybudovali velké kvalitní sbírky, uspořádali po válce řadu výstav, přednášeli, publikovali a byli vedoucími sekce pohlednic v Klubu sběratelů kuriozit. Václav Švec v této činnosti pokračuje do dnes.

Jiří Rys (1901 - 1986) byl významnou osobností čs. poválečné filokartie. Byl spoluzakladatelem KSK, prvním vedoucím sekce pohlednic a členem redakce časopisu Sběratel, v němž (a poté v Informačních listech sekce sběratelů pohlednic KSK) publikoval až do své smrti. Jeho články zůstávají do dnes pro sběratele pohlednic nepřekonaným pramenem informací.

Další vlnu sběratelského zájmu přináší druhá světová válka, hlavně mezi žáky škol. Vedle zájmu o čepelkové obaly, odznaky a propagační nálepky nastupuje znovu zájem o pohlednice a to i přes to, že není možná výměna se zahraničím.

S poválečným dozráváním dětských sběratelů narůstá sběratelský zájem a prohlubuje se. S uvolňováním společenských poměrů v 60. letech začínají spontáně vznikat na různých místech při závodních klubech sběratelské kroužky, ponejvíce zaměřené na odznaky, zápalkové nálepky a pohlednice.

Řada z těchto klubů si vytyčuje regionální či celostátní působnost. Jihočeský klub sběratelů v Táboře vznikající v roce 1964, Klub sběratelů kuriozit v praze začínající v prosinci 1965 při OKD Praha 3 a první specializovaný filokartický klub po 70 letech - Orbis pictus v Brně (nyní Klub sběratelů pohlednic Orbis pictus) pracující od začátku roku 1969- Další kluby vznikly postupně i na jiných místech, významem však nepřekročily svůj region.

Výše uvedené kluby systematicky pěstují sběratelství pohlednic. Prvním vedoucím sekce pohlednic při KSK byl byl jiří Rys a od roku 1974 - 1991 v této funkci pracoval Václav Švec, nyní ing Jan Procházka. Vedoucím sekce pohlednic Jihočeského klubu sběratelů v Táboře je Antonín Pajtl. Předsedou brněnského Orbis pictus je Pavel Šafařík.

Autor: Jan Vávra | 9. 11. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist