XII. Hrady a zámky

Sběratelství pohlednic hradů a zámků ČR, ale také tvrzí, kaštelů, kurií a letohrádků, stručněji panských sídel, se může výrazně odlišovat od sběratelství jiných druhů místopisných pohlednic, protože mnoho sběratelů tohoto oboru do svých sbírek často zahrnují i fotografie, náčrty a plánky. Proč?

Protože velká část těchto objektů se nikdy na pohlednice nedostala a možná ani nedostane. Jednak nejsou dost zajímavé, nebo již částečně či zcela zanikly.

Již v průběhu minulých staletí tvrze na okrajích panství byly pro šlechtice málo reprezentativní a s rozvojem feudálního velkostatku se z nich stávaly povětšinou sýpky, špýchary a správní budovy. V tomto procesu pokračovali i komunisté a zabavené zámečky, ponejvíce v majetku JZD a Státních statků, drastickými zásahy přestavěli na bytové jednotky, kanceláře, internátní školy a ústavy, či skladiště všeho možného a nemožného i chemikálií.

Jiné tvrze, nebo jejich zůstávající části, se přestavbami postupně začlenily do okolní zástavby, takže jejich místo připomíná už jen název (Na hrádku, Hradiště, Zámeček a pod.). Po těch zaniklých zbývají v lesích na kopci jen ruiny několika zdí nebo jen valy. Najít je v terénu bývá někdy velice obtížné, někdy i náročné, to vyžaduje aby sběratelé byli i zkušení turisté.

Sběratelé zobrazení těchto objektů neusilují o kompletnost vydaných pohlednic, ale o kompletnost všech objektů. Tudy vede cesta jen přes vlastní fotografie. A tak většina hradologů (jak si také říkají) jsou fotografové a kreslíři. Jejich sbírky zahrnují tedy nejen pohlednice, ale i amatérské fotografie a plánky, které si mezi sebou vyměňují.

Hlavním zdrojem přírůstků jsou ale pohlednice. Každé období tu přineslo své.

Už v 90. letech 19. století věnovali vydavatelé pohlednicím hradů a zámků velkou pozornost. Kvalitní pohlednice vydával pražský fotograf Karel Bellmann. Černobílý soubor stejně upravených kreslených hradů a zámků severních Čech s německým průvodním textem vydal E. Rennert z Ústí nad Labem. První číslovanou sérii hradů a zámků pod názvem Pohledy z Čech od K. Liebschera vydal těsně před koncem 19. století Jan Otta.

V následujícím období nejsou vydávány příliš kvalitní pohlednice žádného žánru. Z průměru se vymyká série uměleckých pohlednic A.J. Alexy vydaná v němčině nakladatelstvím ministerstva dopravy ČSR.

Za protektorátu vyšla stále hledaná série České hrady v péči Klubu Českých Turistů v redakci Vratislava Teklého, který byl i autorem fotografií. Série měla 40 kusů v zeleném tónu.

Těsně po válce rovněž v redakci V. Teklého vydal Orbis dvacetikusovou sérii rytin České hrady před sto lety.

V dalších letech prošlo vydávání pohlednic určitým vývojem, až zejména zásluhou vydavatelství Pressfoto se dostaly barevné pohlednice hradů a zámků vydávané jednotlivě i v četných souborech na vysokou úroveň.

Klub sběratelů kuriozit v letech 1968 a 1970 vydal dvě série pohlednic s názvem Hrady a zámky zmizelé a mizející, které sloužily jako neprodejné členské prémie.Autor: Jan Vávra | 5. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist