XVI. Církevní stavby

Datum vydání: 7. 4. 2004


Pod tento pojem se zahrnuje sběratelský zájem o kostely, kláštery, kaple a kapličky, synagogy a mešity, modlitebny, samostatně stojící sochy svatých, hřbitovy a boží muka, zvonice atd. Tato specializace ovšem není mezi sběrateli mnoho rozšířená.

Vzhledem k minulému totalitnímu režimu, který vydávání pohlednic se sakrálními motivy potlačoval, byli vážní sběratelé nuceni si tyto objekty fotografovat sami. Situace se po roce 1989 změnila a dnes jsou opět pohlednice kostelů a svatých míst vydávány ve velké míře.

Z celé problematiky je vybráno zpracování kostelů a klášterů, které se v rámci církevních staveb sbírají nejčastěji.

Kostely

Kostely jako stavby pro veřejné křesťanské bohoslužby jsou zpravidla svým architektonickým ztvárněním výraznou stavební dominantou místa. Pohlednice kostelů proto tvoří zajímavou součást sbírek zobrazení měst a obcí, ale jsou sbírány i samostatně.

Samostatné seznamy kostelů u nás neexistují, většina kostelů je zahrnuta do seznamů památkové péče, které jsou na každém památkovém úřadě. Amatérské seznamy nejsou známy. Ostatní literatura je však o těchto památkách velmi bohatá.

Důležitý je název a charakteristika kostela podle jeho účelu a funkce. Každý kostel má své jméno podle některého svatého (to na pohlednicích vydávaných za minulého režimu většinou chybělo). Podle účelu a funkce rozlišujeme kostely např: farní, kapitulní, poutní, klášterní, zámecké.

Součástí poznámkového aparátu sbírky by měla být i doba založení kostela, popř. i jeho stručná historie.

Nejúčelnější uspořádání kostelů ve sbírce je abecedně podle míst, kde leží. Řazení podle názvů kostelů je značně nepraktické, protože jména svatých se opakují velmi často.

Při větším počtu záběrů jednoho objektu řadíme asi takto: letecký, objekt v zástavbě, celkový pohled, detaily v architektuře, interiér, detaily interiéru, osobnosti ve vztahu ke kostelu (kněz, pohřbený šlechtic aj.)

Kláštery

Sbírka pohlednic klášterů je obvykle součástí většího celku, většinou sbírky věnované církevním stavbám. Jednotlivé pohlednice těchto objektů lze nalézt i ve sbírkách panských sídel, pokud:

  1. klášter přímo přináležel k panskému sídlu - byl v jeho objektu
  2. byl klášter zbudován v předchozím panském sídle

Klášterů, jako uzavřených stavebních útvarů určených jako obydlí a působiště řeholních řádů u nás existovalo v průběhu dějin asi dva tisíce. Většina z nich za socialismu byla přeměněna v různé ústavy a sídla státní správy. Po revoluci se opět díky restitucím počaly navracet jednotlivým řádům.Autor: Jan Vávra
jan.ziny@centrum.cz

Vytištěno ze serveru http://www.infofila.cz