XVII. Letecké pohlednice

Jde o oblíbený druh místopisných pohlednic s vysokou informační hodnotou. Letecké pohlednice dokumentují půdorysy městských celků, hradů a zámků, klášterů a také dopravních objektů (dálničních křižovatek, železničních uzlů atd.) a jejich zakomponování do krajiny.

Letecké pohlednice bývají významnou součástí všech sbírek místopisných pohlednic a jen zřídka se sbírají samostatně.

Je zajímavé, že první pohlednice tohoto druhu byly vlastně balónové pohlednice - totiž fotografie pořízené z upoutaných balónů, teprve později se začalo fotografovat z letadel, ještě později z vrtulníků a nakonec i z družic. Souhrnně se však všechny pohlednice pořizované ze vzduchu označují jako letecké. Sběratelé však odlišují snímky pořízené z rozhledny či jiného výškového bodu (např. Pražský hrad z Petřínské rozhledny) a takové mezi letecké pohlednice většinou nezařazují.

Letecké pohlednice se pořizují zpravidla z výšek 100 až 400 metrů, nejmenší výška pro zhotovení snímku pro pohlednici je 60 m. Údaj o výšce ze které byla pohlednice pořízena bývá uveden jen na některých z nich.

Československo patřilo mezi světovými válkami k zemím s kvalitními leteckými pohlednicemi. Klub českých turistů tehdy vydal dvě velké série těchto pohlednic, z nichž každá měla přes 600 kusů. První byla vydávána od roku 1925 na základě povolení ministerstva národní obrany z let 1922 a 1923 a tištěna firmou Grafo Čuda Holice.

Po druhé světové válce z důvodu přehnaného utajování nebyly letecké pohlednice téměř vůbec vydávány, s jedinou výjimkou - v polovině 60. let vydalo nakladatelství Orbis velkou řadu černobílých a barevných leteckých snímků, jejichž autorem byl příslušník MNO Eugen Vasiliak.

V současné době je leteckých pohlednic dostatek. Asi v polovině 90. let se letecké pohlednice dostali do znovuzrození a firmy jako DAN AIR picture s.r.o. a jí podobné pořizovaly letecké snímkování většiny našeho území. Z takto získaných fotografií nabízeli zhotovení pohlednic městům a obcím, jednotlivým podnikům i majitelům jednotlivých domů a stavení.

Samostatné seznamy leteckých pohlednic nejsou známy. Třídění těchto pohlednic je na abecedním základě, ale většinou, jak už bylo zmíněno, jsou součástí místopisných sbírek a podléhají tedy systému třídění těchto celků.Autor: Jan Vávra | 15. 4. 2004

Komentáře

dohledání neúplných dat

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist