Z počátků retro pohlednic

Poměrně častým námětem současných pohlednic jsou retrospektivní vyobrazení - reprodukce starých pohlednic nebo ještě starších fotografií, obrazů či rytin. V meziválečné nebo poválečné produkci tento žánr rozhodně není tak často zastoupený, a v počátcích před sto a více lety byly vydávány buď pohlednice zachycující současný stav nebo autorovu představu o budoucnosti - do záběrů měst byly komponovány obrázky nejroztodivnějších dopravních prostředků apod. Proto pro mne bylo překvapením, když jsem získal "dlouhou adresu" s vyobrazením Edelmannova paláce na olomouckém Horním náměstí, na níž je uvedeno, že se jedná o snímek z roku 1868. Pohlednice přitom byla vydána někdy počátkem 20. století.

Skutečně: na fotografiích a pohlednicích z doby vydání této pohlednice je už palác zachycen po úpravách, při kterých byla vsazena okna jiného tvaru. Malé stromky, které můžeme na snímku vidět, mezitím vzrostly a rozkošatily se. A od roku 1892 zdobí průčelí mezi okny v 1. poschodí osazená pamětní deska, připomínající polního maršálka Radeckého, který zde bydlel jako velitel olomoucké posádky a pevnosti v letech 1827 - 1830.


Olmütz. Das Gemeindehaus im Jahre 1868. Friedrich Grosse, Buchhandlung, Olmütz. (Olomouc. Obecní dům v roce 1868. Friedrich Grosse, knihkupectví, Olomouc.) Knihtisk, 14 x 9 cm, zač. 20. století (nedatováno).

Palác je na pohlednici jmenován jako Gemeindehaus, tedy obecní dům. Sloužil totiž po celou 2. polovinu 19. století jako sídlo městského zastupitelstva. Historická budova radnice, ze které byla pořízena i fotografie použitá na tuto pohlednici, byla tehdy sídlem orgánů vojska a soudu. Přesto byla stále označována jako Rathaus (radnice), a bylo tedy faktické radnici třeba říkat jinak. Orgány města se vrátily do budovy radnice teprve v roce 1904, po přestěhování soudu do nové budovy na dnešní tř. Svobody.

Nahlédnutím do katalogu olomouckých pohlednic 19. století můžeme zjistit, že dokonce ani nejde o nejstarší olomoucké "retro". Tento titul si pravděpodobně zasluhuje pohlednice vydaná v r. 1899 olomouckým nakladatelem Maxem Spaustou, která zachycuje tehdy již zbořenou Hradskou bránu a část města s arcibiskupským palácem. V následujícím roce vydal pražský nakladatel L. Kautsky cyklus pohlednic s reprodukcemi rytin různých měst, v němž nechybí i veduta Olomouce z počátku 19. století. (V textu katalogu se dále uvádí vyobrazení Prahy.) Pohlednice, o které zde referuji, je snad zajímavá tím, že uvádí přesný rok pořízení fotografie. Snímek zřejmě pocházel z archívu nakladatele této pohlednice Friedricha Grosseho, jehož závod vidíme v domě vpravo od Edelmannova paláce.

Zdá se tedy, že pohlednice s retrospektivními vyobrazeními byly vydávány prakticky hned od počátku, i když ne příliš běžně. A nejen v českých zemích - o "retro" pohlednici jen o málo mladší z Prešova si můžete přečíst zajímavý článek na adrese http://www.geocities.com/collecting_sk/filozaujimavosti.htm.

Literatura:
Bartoš, Josef, et al.: Olomouc. malé dějiny města. 1. vyd., Olomouc, Univerzita Palackého 2002
Burian, Václav: Olomoucké pohlednice z 19. století (Ikonografie Olomouce do roku 1900, III. část). 1. vyd., Olomouc, Krajské vlastivědné muzeum 1981Autor: Tomáš Homola | 16. 4. 2004

Komentáře

Staré retropohlednice

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist