Z počátků sběratelství pohlednic u nás

O tom, že téměř současně se vznikem pohlednic se objevili první sběratelé, není pochyb. Tato problematika je koneckonců dostatečně rozebrána v prvních dílech přírůčky Jana Vávry. Na litografii Lednice z roku 1898 však můžeme nalézt zajímavý důkaz o tom, že již v této, pro pohlednice vcelku ranné době, se stalo sběratelství přímo fenoménem doby. Svědčí o tom nevýrazné veršované sdělení v levém spodním rohu.


Pozastavme se na chvilku nad faktem, že všechny texty na pohlednici jsou psány německy. Německy mluvící obyvatelstvo mělo v Lednici až do poválečného vysídlení převahu a tak se na starých pohlednicích setkáme častěji s německým názvem obce "Eisgrub". Koneckonců o předválečných národnostních poměrech dané lokality se můžeme dozvědět zajímavé informace rovněž z pohlednice, tentokrát české s jemným nádechem vlastenectví:Jak vidno, Čechů byla pětina a tomuto poměru zhruba odpovídá i procentuální podíl česky psaných pohlednic. Závěrečné varování před pouličními prodavači je rovněž kuriozní. Pan nakladatel Pateiský se pokusil o boj s konkurencí (asi německou) tímto svérázným způsobem. Na jeho místě bych se spíše obával, že potenciální kupce odradí fakt, že díky obsažnému tištěnému sdělení ebudou mít kam psát svoje vlastní a půjdou raději k pouličním porodavačům. Na druhé straně, nakladatel to možná chápal tak, že natiskl vše potřebné, a tak odesílateli stačí jen podepsat, nalepit známku a hodit do schránky.

Vraťme se však k již zmíněnému sdělení z první pohlednice:


Píše se zde:

Alles sammelt Ansichtskarten
Und auch Du mein libes Kind
Deshalb send' Ich eine solche
Heute Dir von hier geschwind

V doslovném překladu zmizí sice poetika německých veršů, ale kouzlo sdělení pro dnešní sběratele zůstává:

Všichni sbírají pohlednice,
Také ty, mé milé dítě,
Proto jednu takovou posílám
Dnes odsud tobě hbitě

Kromě nostalgické představy starých dobrých časů (alespoň pro sběratele pohlednic) vyvolává tento textík dojem, že sběratelství pohlednic bylo již v roce 1898 všelidovým módním šlágrem. I když je zřejmé, že dnes (po 105 letech) získává tento sběratelský obor opět na síle, domnívám se, že v záplavě dnešních moderních pohlednic na takovou milou hříčku čekáme marně. Není to škoda?Autor: Jaroslav Pořízka | 17. 3. 2004

Komentáře

pěkné

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist