6. Fenomén OD Prior (2) - Olomouc

V šedesátých létech se intenzivně jednalo o stavbě nového obchodního domu také v Olomouci. Není divu; Prior zde využíval dvou obchodních domů kdysi slavné firmy ASO ze třicátých let, stojících přibližně naproti sobě v ulici 28. října. Do jejich modernizace ovšem od znárodnění prakticky nebylo investováno, takže pochopitelně přestávaly vyhovovat. Pro stavbu nového obchodního domu byla vybrána lokalita mezi ulicemi 8. května, 28. října, Úzkou a tehdejším Mořickým náměstím, na místě, kde dosud stál blok domů většinou s historickými jádry, a taky původní Andrův obchodní dům - zárodek firmy ASO, nyní tedy OD Prior. Námitky památkářů ani odborníků na logistiku, kteří upozorňovali, že zásobování obchodního domu v tomto místě bude velmi komplikované, nakonec nebyly vyslyšeny.

Na první pohlednici vidíme průhled ulicí 8. května přes Merkurovu kašnu a blok domů - budoucí staveniště - na děkanský farní kostel sv. Mořice. Tento chrám je znám nejen jako velmi dobře zachovaná gotická architektura, jen málo dotčená pozdějšími úpravami; proslulý je hlavně svými barokními varhanami. Ty jsou po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci provedené počátkem 60. let největší v naší zemi. Každoročně koncem léta se zde pořádá festival varhanní hudby.

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Olomouc. Mořický chrám - v popředí Merkurova kašna. Pohlednice, černobílá bromografie 14,8 x 10,5 cm. Foto J. Müller, vyd. Nakladatelství Orbis, Praha, leden 1964.

Na přelomu 60. a 70. let byla zahájena první etapa výstavby nového obchodního domu demolicí podstatné části bloku domů. Jen staré ASO mělo ještě po dobu výstavby sloužit zákazníkům, aby po dokončení první etapy taky ustoupilo pokračování novostavby. O bouraných domech se vědělo, že pod pozdějšími úpravami jsou skryta jejich středověká jádra. Přesto byli i odborníci překvapeni, když našli masivní románské zdivo základů. Základy byly vyzvednuty a vcelku odvezeny na okraj města, kde měly být zrekonstruovány a potom uloženy zpět na původní místo. Mluvilo se dokonce o jakési expozici, ve které by bylo možno si prohlédnout jak zbytky základového zdiva, tak případně i další nálezy ze staveniště. Kdo hádá, že k tomu nedošlo, hádá správně - suterén sloužil hned od počátku obchodním účelům a dnes je zde supermarket Delvita.

S likvidací takové památky se ale mnoho Olomoučanů nechtělo smířit a požadovali, aby stavba byla zastavena a nalezené základy zakonzervovány na místě. Celá záležitost se dokonce zpolitizovala. Dovolte mi zde citovat slova historika Pavla Urbáška z knihy "Olomouc. Malé dějiny města":
"Určitě nejvýraznějším projevem občanského odporu v Olomouci proti symptomům nastupující normalizace se stala podpisová akce namířená proti stavbě Prioru v bezprostřední blízkosti významné olomoucké památky chrámu sv. Mořice, současně požadující řádné dokončení archeologického průzkumu, který probíhal na staveništi v létě 1973. Dne 21. čerence 1973 vystavili studenti pracující na archeologických vykopávkách Zdeněk Flašar a Radovan Prokeš výzvu před tehdejší cestovní kanceláří Čedok. Během půl hodiny (do zadržení obou studentů Veřejnou bezpečností) podepsalo tuto výzvu 49 kolemjdoucích; celkem se pod provolání podepsalo 87 občanů. Vedoucího archeologického průzkumu Josefa Bláhu, iniciátora a autora výzvy, odsoudil olomoucký okresní soud v únoru 1974 k peněžitému trestu; v srpnu téhož roku následovalo zrušení pracovního poměru J. Bláhy u Střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Olomouci".

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Olomouc. Merkurova kašna - Náměstí Míru - Obchodní dům Prior - Hotelový dům Sigma. Pohlednice, ofset 14,8 x 10,5 cm. Foto Daniel Vrzák, tisk Severografia Červený Kostelec, vyd. Pressfoto, Praha, 1987.

Průhled dnešní ulicí 8. května na kostel sv. Mořice se objevuje poměrně často na pohlednicích od počátku 20. století až do 60. let. Zato po vybudování Prioru, pokud je mi známo, žádná taková pohlednice nevyšla. Robustní architektura obchodního domu zastiňuje gotický chrám víc než dřívější zástavba, jako by chtěla naznačit, že ona je chrámem naší doby. Samotná budova Prioru se objevila jen na několika okénkových pohlednicích z 80. let, a záběr z podobného stanoviště v ulici 8. května použil pro jeden z obrázků na pohlednici ze své produkce známý olomoucký fotograf pan Hořínek. Na dalším záběru zde můžeme vidět pohled na chrám sv. Mořice ze "zákulisí" obchodního domu.

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Olomouc. Pohlednice, ofset 14,8 x 10,5 cm. Foto Milan Hořínek, tisk Reproprint Lípa, vyd. Hořínek, Olomouc, 1995.

Demolice historických budov za účelem stavby obchodních domů bohužel v Olomouci pokračovaly. Sotva byl dokončen Prior, byly strženy tři domy asi sto metrů odtud, přímo proti svatomořické faře, aby zde vznikl Dům služeb Koruna. Ale to by byl námět na další článek. Opusťme proto raději město - v příštím díle vyrazíme do hor.

Literatura:
Kolektiv: Olomouc. Malé dějiny města. 1. vydání, Olomouc, Univerzita Palackého 2002Autor: Tomáš Homola | 15. 7. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist