Bratislavské zberateľské dni 2004

1. ročník medzinárodného zberateľského veľtrhu
BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2004
4. - 5. jún 2004
Výstavné a kongresové centrum INCHEBA BRATISLAVA


Vážení zberatelia a priaznivci zberateľstva,
už aj na Slovensku sa pre Vás pripravuje 1.ročník medzinárodného zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2004, v termíne 4. a 5. júna 2004. Organizovaný je skúseným kolektívom praconíkov Incheby, a.s. v spolupráci s garantmi Slovenskou poštou, š.p., Mincovňou Kremnica, š.p., Zväzom slovenských filatelistov a Slovenským filumenistickým zväzom. Termín veľtrhu, kedy Slovenská republika bude už riadnym členom Európskej únie, prináša neobmedzené možnosti v oblasti medzinárodného obchodu, a teda ideálne podmienky pre stretnutie zberateľov a priaznivcov zberateľstva zo západnej, strednej a východnej Európy a z celého sveta.

Radi by sme Vám predstavili členov pracovnej komisie veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2004, ktorými sa stali zástupcovia Slovenskej pošty, š.p., Účelového strediska POFIS, Mincovne Kremnica, š.p., Zväzu slovenských filatelistov, Slovenského filumenistického zväzu, časopisu ZRERATEĽ a priaznivci ďalších zberateľských odborov. Nad veľtrhom prevzal záštitu primátor Bratislavy, Ing. Andrej Ďurkovský, ktorý je významným podporovateľom rozvoja kultúrno-spoločenských aktivít v našom hlavnom meste. Hlavným zámerom organizátorov veľtrhu je predovšetkým snaha o rozvoj zberateľských aktivít, podpora uzatváraniu obchodných kontraktov a prehlbovanie priateľských kontaktov medzi zberateľmi. Dôležitým impulzom pre účasť obchodníkov a zberateľov na veľtrhu, je integrácia Slovenskej republiky do Európskej únie, pretože výrazne zjednoduší pohyb tovaru aj v oblasti zberateľstva. Prípravná komisia kladie veľký dôraz predovšetkým na oslovovanie a získanie nových mladých zberateľov, aby záujem o zberateľstvo v každom odbore rástol. Členovia komisie začali s prípravou kvalitného odborného programu, osobitnú pozornosť venujú príprave prítlače pre prvý ročník veľtrhu. Prioritným záujmom je zorganizovať pre Vás, milí zberatelia, veľtrh na medzinárodnej úrovni, ktorý si nájde svoje každoročné miesto vo Vašich kalendároch.


Predvianočné stretnutie pracovnej komisie (zľava) Ing. Böhm, Ing. Gajdoš, A. Kulhánek, Ing. Kopecký, PhDr. Halmová, Ing. Daubnerová, Ing. Floch, Ing. Bušša, Ing. Hutyra, RNDr. Zika, RNDr. Fojtík

Za organizačný tím Mgr. Kristína Králiková, Ing. Ľubomír Kopecký
informácie o podmienkach účasti http://www.incheba.sk, tel: +421/2/67 27 22 75.Autor: redakce | 15. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist