Nejstarší třebíčská pohlednice

První známé pohlednice Třebíče měly, stejně jako pohlednice většiny takto velkých měst, vůči těm nejstarším českým pohlednicím určité časové zpoždění. Dosud nám není známa jakákoli informace o případném přítisku ke korespondenčnímu lístku, který by pocházel z Třebíče či blízkého okolí.

Prokazatelně se první pohlednice Třebíče začínají objevovat až v druhé polovině devadesátých let 19. století. Zřejmě již přesně nezjistíme, kdo s vydáváním a prodejem prvních pohlednic v Třebíči začal. Bohužel nevíme ani o žádných podkladech nebo dokumentech, které by nám podaly v tomto směru konkrétnější informace.

Na nejstarší dosud známé pohlednici města je velmi špatně čitelné poštovní razítko z roku 1895. Další z dochovaných nejstarších pohlednic města, které nám jsou dostupné nesou poštovní razítka až z roku 1897.


K bližšímu časovému určení, kdy mohly vznikat nejstarší pohlednice města můžeme použít jen „nepřímých důkazů”. Zde nám může napomoci s určitou pravděpodobností jeden ručně namalovaný korespondenční lístek, který se nachází v jedné soukromé sbírce. Je adresován do Vídně a poštou prošel 22. srpna 1894. Byl odeslán u příležitosti divizních manévrů konaných pod vedením arciknížete Rainera v okolí Třebíče.

Na šesti obrázcích jsou v ozdobných rámečcích vykresleny dominanty města. Vše je sestaveno podobnou formou, jakou můžeme vysledovat například u nejstarších českých litografických pohlednic. Velmi podobné rozmístění obrázků používala v první polovině 90. let 19. století známá vídeňská litografická dílna Karl Schwidernoch.

Mezi obrázky je vkomponován titulek Gruss aus Třebiče 1894. Tento gramatický spletenec češtiny a němčiny doprovází jednoduché německé sdělení o manévrech a jeho velení. Na obrázcích, které byly na tomto korespondenčním lístku použity nelze ani hledat zcela realistickou podobu jednotlivých dominant města. V dolní části lístku pak nalezneme stručný popis jednotlivých obrázků.

S korespondenčními lístky z tohoto i pozdějšího období, kde byl k písemnému sdělení připojen nějaký obrázek se můžeme setkat poměrně často. Bohužel je nemůžeme zařadit mezi „oficiálně vydávané pohlednice” i když s nimi mají často mnoho společného.

Co nám existence tohoto velmi zajímavého malovaného lístku ukazuje? Autor se s pohlednicemi nesporně setkal, jeho kresba je zde přímo kopírovala. Nabízí se nám hned dvojí možné vysvětlení.

První může být takové: proč by se někdo zabýval pracným nakreslením lístku, když by byly v Třebíči dostupné jiné pohlednice? Nakonec známe celou řadu korespondenčních lístků, které jsou nějak vyzdobeny, dokonce i velmi známými výtvarníky.

Druhé a snad i pravděpodobnější vysvětlení vychází z myšlenky, že během probíhajícího cvičení se soustředilo v Třebíči větší množství lidí. Vojáci pohlednice, kterých byl nedostatek vykoupili. Tuto situaci vyřešil autor kreseb lístku obkreslením jiné již existující, ale nedostupné pohlednice.

Tento lístek nenamaloval určitě žádný zručný malíř, který by se kreslením nějak živil. Spíše se jednalo o člověka, pravděpodobně vojáka, který si touto činností krátil volnou chvíli. Můžeme velmi vážně uvažovat o tom, že Třebíč již měla v roce 1894 své první pohlednice.

© 2004, Miroslav Maloušek


Autor: Miroslav Maloušek | 1. 3. 2004

Komentáře

Zajimave

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist