Polygrafia Lipník - poslední výrobce černobílých pohlednic u nás

V roce 1952 byla z Vyškova do Lipníka nad Bečvou přenesena výroba pohlednic tehdejšího národního podniku Orbis. Bývalá tiskárna firmy František Kusák, která od poloviny 30. let ve Vyškově vyráběla pohlednice známé značky Fototypia, totiž na konci války vyhořela. Podařilo se sice opravit silně poškozený kopírovací stroj a obnovit v jiném objektu výrobu pohlednic, která pokračovala i po znárodnění v r. 1948 a začlenění závodu do podniku Orbis v následujícím roce, ale následně došlo ke sporu o novou budovu tiskárny s jiným podnikem a tiskárna musela ustoupit.


Lipník nad Bečvou. Částečný pohled z věže farního kostela k jihozápadu. Černobílá panoramatická pohlednice 20,7 x 9 cm. Vydalo Nakladatelství Orbis Praha, duben 1968. Foto M. Einhornová
Komín v pravé polovině obrázku patří tehdejšímu závodu Polygrafia, světlé budovy vlevo od něj jsou výrobní haly a administrativní budova závodu. Jinak jde o typickou ukázku pohlednicové produkce lipenské tiskárny. Formát je odvozený od základního formátu pohlednic 9 x 14 cm, který byl v závodě také běžně vyráběný.

V Lipníku byl pro tiskárnu vybrán objekt bývalé Vilímkovy mydlárny na dnešní Osecké ulici. Byla sem z Vyškova přenesena poloautomatická linka na kontinuální zpracování fotokartonu - bromograf; s linkou přešla do nového působiště i značná část její obsluhy. Linka pracovala s fotokartonem o šířce 33 nebo 38 centimetrů a najednou bylo možno kopírovat 9 pohlednic klasického formátu A6. Nejprve se kopírovalo z originálních negativů. Protože negativy se snadno poškodily, byl později z každého negativu zhotoven diapozitiv, na kterém bylo možno provést potřebné retuše, a z něj se pak vyrobily duplikátní negativy používané ve výrobě.

V roce 1960 závod přešel pod národní podnik Polygrafia Praha, nicméně výroba pohlednic zde nejen pokračovala, ale naopak byla rozšířena: ve stejném roce byla zahájena výroba na druhém bromografu východoněmecké výroby, který pracoval s fotokartonem šířky 67 cm a umožňoval kopírovat 24 pohlednic A6 najednou. V následujícím roce byl rekonstruován starý bromograf, takže na něm bylo možno kopírovat 12 pohlednic A6 najednou.

V šedesátých letech dosahovaly náklady některých pohlednic až 40000 kusů. V polovině 60. let bylo také dosaženo maxima výroby pohlednic - 65 až 68 milionů kusů ročně. V té době se už ale začíná rozmáhat výroba barevných ofsetových pohlednic, které jsou cenově srovnatelné s černobílou bromografií, a odbyt černobílých pohlednic proto začíná klesat. V roce 1969 bylo vyzkoušeno a zavedeno ruční potiskování obrazové strany pohlednic sítotiskem. Uplatnilo se zejména u blahopřejných pohlednic. V roce 1970 bylo v závodě instalováno kopírovací zařízení švýcarské firmy Gretag na výrobu barevných fotografií. Pohlednice vyráběné touto technologií nedoznaly příliš velkého rozšíření pro svou vyšší cenu a malou stálost barev. Větší obliby dosáhly gratulace vkládané do obálek.

Vzhledem ke stále klesajícímu zájmu o černobílé pohlednice zastavil v roce 1972 podnik Polygrafia jejich výrobu v závodě Sadská u Poděbrad a soustředil ji do Lipníka. V následujícím roce byla ukončena výroba na starém bromografu. Počet zakázek i náklad jednotlivých pohlednic ale stále klesaly. Většinu bromografické produkce v 70. letech tvořily různé politické fotosoubory, agitační materiály (např. pro vojenské nakladatelství Naše vojsko) a aktuality. Závod postupně přecházel na jiný výrobní program, a v prvním čtvrtletí roku 1982, třicet let po zahájení výroby pohlednic v Lipníku nad Bečvou, byla výroba černobílé fotografie ukončena. Znamenalo to také konec průmyslové výroby černobílých fotografických pohlednic v Československu. V závodě pak ještě pokračovala výroba barevných fotopohlednic a v roce 1981 byl zahájen i tisk pohlednic na nově instalovaných ofsetových strojích. Ale to už je jiná kapitola.

Použitá literatura:
30 let závodu Polygrafia Lipník nad Bečvou. Vytiskl n. p. Polygrafia závod 5 v Lipníku nad Bečvou při příležitosti 30. výročí vzniku závodu. Text Milan Molinari. Lipník n. B., březen 1982Autor: Tomáš Homola | 22. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist