Recenze: Příručka pro sběratele pohlednic, vydal POFIS

Nevím jak ostatní sběratelé, ale já jsem se zvláště v počátcích svých sběratelských aktivit marně poohlížel po jakékoliv odborné filokartistické publikaci. Pokud totiž nějaká ucelená studie tohoto oboru v našich zemích vůbec kdy vyšla tiskem, byla evidentně nedostupná. Vydávání knižních titulů s filokartistickou tematikou se sice v poslední době stalo téměř módní záležitostí, ale jedná se vesměs o reprezentativní publikace s kolekcí reprodukcí historických pohlednic, zaměřených na určitý region. Pokud jsou tyto knihy doplněny komentářem, bývá zaměřený na historické souvislosti dané lokality, nikoliv na pohlednice, jako takové. Informaci, že konečně vyšla filokartistická příručka, jsem tudíž uvítal s nadšeným očekáváním a při první příležitosti jsem ji za lidových 200 Kč zakoupil. Krásné litografii Dvora Králové na titulní straně prostě nešlo odolat.


Jak vidíme, brožuru o 84 stranách kvalitního křídového papíru vydalo nakladatelství POFIS v roce 2004. Autorem je Ing. František Beneš, který je mimo jiné znalcem Filatelistické zkušebny pro obor celistvosti, celiny a pohlednice, tedy osoba více než povolaná. Kniha je rozčleněna na několik oddílů, všechny jsou doplněny velkým množstvím obrazového materiálu. Po nezbytném úvodu následuje kapitolka o vzniku a historii pohlednic. Pro zasvěcené nic nového, nicméně doplněno hezkými ukázkami.


Po stručném, ale vcelku vyčerpávajícím seznamu námětů, které je možné sbírat, nás očekává 5 stran pojednávajících o kvalitě pohlednic. Autor zde definuje 5 kvalitativních kategorií, do kterých lze na základě stanovených kritérií rozčlenit veškeré existující pohlednice. Toto striktní členění má zřejmě smysl pro relativně objektivní oceňování soudních znalců, ale sběratele asi příliš nevzruší. V dalších kapitolách se totiž dostaneme k tabulce koeficientů pro určení ceny pohlednice v závislosti na kvalitě. Ze své zkušenosti však vím, že realita je jiná. Viděl jsem totiž kupovat pohlednice za desetinásobky těchto, koeficienty stanovených cen. Domnívám se totiž, že celý výše popsaný oceňovací mechanismus může fungovat například ve filatelii, kde existují tisíce různých známek v milionových sériích, nikoliv ve filokartii, kde existují miliony různých pohlednic v tisícových nákladech. Jestliže u většiny známek je k dispozici velké množství duplikátů, hraje kvalita podstatnou roli, i mírně poškozená známka je v podstatě bezcenná. Ale například pohlednici rodné obce, kterou dosud nikdy nikdo neviděl, rádi koupíme i bez rohu nebo ušpiněnou.


I tato kapitola je doplněna zajímavými ukázkami různě "postižených" pohlednic, z nichž některé údajně nemají ve sbírce co dělat. Tedy pokud přijmeme tuto kategorizaci. Dalších 13 stran považuji za stěžejní. Pojednávají totiž o tiskových technikách. Nejen, že jsou vyjmenovány a stručně charakterizovány, ale KONEČNĚ jednoznačně dokumentovány na příkladech včetně názorných zvětšených detailů. Na něco takového jsme opravdu dlouho čekali. Jsou zmíněny všechny prakticky používané techniky tisku, se kterými se na pohlednicích setkáme, včetně upozornění na možné padělky.


Od strany 33 do konce následuje část nazvaná Srovnávací soubor. O co jde? Jedná se o podrobně komentované reprodukce různých pohlednic ze základních námětových oblastí. Nejvíce jsou zastoupeny pohlednice místopisné, ale nechybí ani oblasti jako dějiny, osobnosti, militaria, sport, umění atd. Pohlednice jsou úmyslně vybrány tak, aby reprezentovaly co nejširší spektrum možných vyskytujících se typů. (Od litografií až po současné polednice.)


Pod každým vyobrazením je uveden název pohlednice, rok vydání, tisková technika, subjektivní posouzení, případně další doplňující údaje. Zlatým hřebem je uvedená orientační cena (pro průměrnou kvalitativní kategorii, takže nutno násobit příslušným koeficientem.) Domnívám se, že u většiny pohlednic je cena z dnešního pohledu spíše nižší než je tržní realita na burzách a aukcích. Možná je to způsobeno současným trendem ceny nepřetržitě zvyšovat a tím, že ceny byly autorem stanoveny v rukopise dříve. Sběratelům je rovněž jasné, že cena závisí především na vzácnosti výskytu pohlednice a zobrazeného motivu. Ale i tento faktor je v popisu vybraných pohlednic zohledněn.


Myslím, že příručka nezklamala mé očekávání. Pro začátečníky se stane nepostradatelnou a pokročilejší sběratele by mohla obohatit minimálně část věnovaná tiskovým technikám. Srovnávací soubor je výborný nápad, detailní rozbor velkého množství různých pohlednic musí být přínosný pro každého. Takže pochvala společnosti POFIS, že jednou odbočila od filatelie a věnovala přízeň i rozvíjející se filokartii. A pochvala panu Benešovi, který se na vás podívá z fotografie poslední strany. Mimochodem, až po shlédnutí tohoto portrétu jsem si uvědomil, že jsem knihu na burze koupil zřejmě přímo od něho. Pokud je to pravda, nechám si ji příště podepsat, stojí za to.Autor: Jaroslav Pořízka | 1. 4. 2004

Komentáře

souhlas

Kde

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist