Technika

Nepřeberné množství námětů - napadne laika. Filokartisté se však tomuto žánru spíše vyhýbají, s výjimkou pohledni dopravních prostředků a částečně také dopravních staveb. Není divu. Pohlednice továren se u nás léta téměř nevydávaly, pohlednice strojů a přístrojů snad jen na počátku století. Ani v současné době není tento žánr o nic bohatší.

Dopravní prostředky

Do tohoto žánru patří pohlednice letadel, automobilů, autobusů, vlaků, lodí, tramvají, trolejbusů, vzducholodí a dalších méně významných prostředků. Největší zájem je u nás o pohlednice letadel a z prostředí železniční dopravy.

Atraktivní jsou zejména pohlednice letadel, které vyhledávají hlavně mladí sběratelé. Naše produkce po celá desetiletí nenabízela téměř nic, většina pohlednic - mimochodem velmi kvalitních - jsou pohlednice vydané k propagačním účelům západními leteckými společnostmi.


Lockheed L-1049G Super Constellation, vydala společnost KLM

Jsou to pohlednice nejen letadel, ale i letišť a žánrové záběry z letového provozu. Tento obor je často v souvislosti se sbíráním dalších suvenýrů, jako jsou letenky, letecké řády a výrobky rozdávané na palubách letadel leteckými společnostmi.


Letiště Frankfurt

Nejčastější uspořádání a třídění těchto pohlednic bývá v moderních plastových albech abecedně podle států a jmen jednotlivých typů letadel. Pomocnou literaturou jsou knihy o daných typech letadel, různé technické atlasy atd.

Další oblíbený žánr tvoří pohlednice zachycující vše co souvisí se železniční dopravou, nejen lokomotivy a vagóny, ale i nádraží a tratě, zejména mosty a viadukty. Takové pohlednice, běžné v celém světě, se u nás vydávají častěji až v posledních deseti letech.


Zvláštní nákladní vlak č. 38845, vydalo nakladatelství SAXI

Zajímavým nápadem je řadit pohlednice podle železničních tratí, např: Praha - Kolín - Pardubice - Česká Třebová. Vyžaduje to pohlednice ukládat do alb, což v tomto případě vytváří plastický obraz o provozu na té které trati, tzn. v logické návaznosti pohlednice příslušných nádraží, zabezpečovacích zařízení, používaných lokomotiv a vagónů, záběry z trati - zejména vlak na mostě, plus jako ilustrace příslušná stránka z jízdního řádu atd. Sbírky pohlednic tohoto žánru většinou bývají součástí daleko obsáhlejších sbírek týkající se železnice - vlakové jízdenky, předpisy a řády atd.

Pohlednice tramvají a trolejbusů jsou většinou sbírány doplňkově - buď jako součást sbírek pohlednic toho kterého města, nebo součást větších sbírek dokumentů městské hromadné dopravy.


Propagační pohlednice, vydalo nakladatelství PressFoto

Zajímavé je, že v našem životě tak populární motorismus se nijak více, pokud jde o pohlednice, neprosadil ani ve vydavatelské, ani ve sběratelské činnosti. Částečně se zde angažovalo Pressfoto, z jehož dílny však vycházely spíše soubory černobílých fotografií. Místo adresní strany nacházíme podrobná technická data vozů. Jiné pohlednice nesly podpis INTERPRESS - MAGAZIN, ČSSR. Na nich bývali zobrazeny převážně nákladní automobily s dodatkem - Exportuje PZO Motokov, Československo.


Formule, vydalo nakladatelství PressFoto

Velkou skupinu tvoří pohlednice nejrůznějších druhů lodí. Často byly vydávány pro cestující na zámořských lodích a to jak s celkovými záběry tak interiérem. Samostatnou skupinou tohoto žánru jsou válečné lodě.Známými malíři těchto lodí jsou Alex Kirchner a Harry Heusser. Fotografem býval Alois Beer, který také vydal katalog námořních pohlednic. Do sbírek patří i žánrové pohlednice námořníků.


Pohlednice společnost Orient Line

Dopravní a technické stavby

Zájmu vydavatelů naštěstí neunikly ani stavby charakterizující pokročilou civilizaci, i když se nedá říci, že by u filokartistů byly ve zvláštní oblibě. Jde o takové stavby, jako mosty a viadukty, tunely, železniční tratě a budovy, přehrady, továrny, elektrárny a jiné průmyslové objekty. V nynější době obohatily tuto tématiku dálnice, mimoúrovňové křižovatky, jaderné elektrárny, televizní vysílače, letiště, těžební věže, dálkové produktovody a další technické stavby tvořící mnohdy dominantu krajiny a měst.

U nás se tyto pohlednice v uplynulých padesáti letech vydávaly jen ve velmi omezené míře (kvůli přehnanému utajování) a tak je naše sběratelství o dokumentaci československé techniky v podstatě ochuzeno.

Většina sběratelů dopravních staveb je doplňuje pohlednicemi dopravních prostředků. Jednotlivé druhy staveb se řadí vedle sebe bez ohledu na země pro možnost porovnání velikosti, technického řešení a estetického vzhledu.


Technické muzeum n.p. Tatra, vydalo nakladatelství Pravda

Poznámka: ilustrační náhledy pohlednic dodala redakce Filokartie.ComAutor: Jan Vávra | 29. 11. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist